• Å gjenvinne selskapets omdømme blir det desidert viktigste å ta fatt på i tiden fremover, sier Redningsselskapets gjenvalgte president Lars Hellandsjø.

39-åringen fra Gulen fikk landsmøtets tillit til å fortsette arbeidet han begynte på, da han ble valgt til midlertidig president på det ekstraordinære landsmøtet for fire måneder siden. Nå får han to år på seg til å bevise at han er rett mann til å få det skipbrudne selskapet på rett kjøl.

Før støyen i selskapet lå Redningsselskapet på tredjeplass i MMIs omdømmemåling for humanitære organisasjoner. Siden har pilen pekt nedover. Nå vil Hellandsjø gjøre alt for å få den til å peke oppover igjen.

— Det blir en vanskelig å vei å gå, men vi skal klare det, forsikrer han.

Dramatisk valg

Innholdet i den sterkt kritiske granskingsrapporten som ble lagt frem onsdag kveld, blir det viktigste å gripe tak i.

  • Det arbeider starter umiddelbart, sier den gjenvalgte presidenten.

Aller først tar han og styret fatt på å kryssjekke og kvalitetssikre innholdet i sprengstoffrapporten som antydet mulige kriminelle forhold, og en utbredt ukultur i selskapet.

Det lå imidlertid mye valgdramatikk i luften i møtesalen på SAS-hotellet i Bodø før det ble klart at Hellandsjø får fortsette. Inntil kort tid før valgene hadde Hellandsjø forsont seg med at han sannsynligvis ville bli kastet. Valgstyret hadde innstilt Gunnar Knutsen fra det gamle Stangeland-styret som ny president. Uoffisielle korridor-opptellinger tydet på et knepent flertall for Knutsen. Da stemmesedlene ble talt opp, var summen likevel 23-16 i favør av Hellandsjø.

— Jeg setter umåtelig stor pris på tilliten jeg er blitt vist, uttrykte en lettet Hellandsjø umiddelbart etterpå.

Kabinettspørsmål

Hva som fikk det til å vippe i hans favør, er ikke godt å si. Forklaringen ligger muligens i at tre av hans styremedlemmer stilte kabinettspørsmål like før stemmesedlene ble delt ut.

— Vi vil ikke sitte i styret under Gunnar Knutsen, uttalte i tur og orden Einar Eidshaug, Anne Holm Gundersen og May Britt Manin.

Alle sto på valgstyrets liste med Gunnar Knutsen som ny president.

— Lars har gjort en god jobb. Vi ønsker å fortsette samarbeidet med ham. Det er uheldig hvis en person som har en forhistorie fra det gamle styret kommer inn som president. Vi vil be dere tenke dere grundig om før dere stemmer, sa trioen.

Glade æresmedlemmer

Lars Hellandsjø takket for den varme støtten.

— Jeg tror den hadde en god del å si. Jeg har også inntrykk av at en del av de tilstedeværende æresmedlemmene arbeidet i kulissene for å få meg valgt, sier han.

Blant dem var tidligere president Ole Friele fra Bergen. RCCL-rederen Gjert Wilhelmsen var dessuten en av de første som gratulerte Gulen-karen med valgseieren.

Rederkollega Petter C. G. Sundt hadde truet med å sette en stopper for sine gaver dersom Knutsen ble valgt. Nå vil han fortsatt velsigne selskapet med milde gaver.

— Vi trenger alle inntektene vi kan få, sier Hellandsjø.

Om ett år forsvinner selskapets viktigste inntektskilde, spillautomatene.

— Vi skal greie den omstillingen også, sier han.

Men mest av alt er han opptatt av å la fortid være fortid.

— Nå skal vi se fremover, bygge broer og arbeide i flokk til selskapets beste. Våre fantastiske sjøfolk skal få konsentrere seg fullt og fast om hovedformålet vårt, berge liv og verdier, sier Lars Hellandsjø.