-En nybakt far som ønsker mer enn den obligatoriske måneden med fødselspermisjon, kjemper i dag altfor hardt på to fronter, sier Yssen til VG. Hun viser til at barnets mor ofte tviholder på permisjonen og betrakter den som sin, og at faren må stå imot en arbeidskultur med gammelmodige holdninger, hvor det forventes at han er tilbake på jobb etter en måned.

-Vi må hjelpe til litt her, for kvinnene ser ikke ut til å gi slipp på fødselspermisjonen «sin» frivillig, sier likestillingsdirektøren.

-Nå har vi sett at menn kan være like gode omsorgspersoner uten kvinners tilstedeværelse, sier Ingunn Yssen.

Hun har sendt forslaget om utvidet fedrekvote til alle de politiske partiene og til barne— og familieminister Laila Dåvøy (KrF).

(NTB)