Ifølge kilder i regjeringsapparatet og Kristelig Folkeparti som avisen har snakket med, ligger forslaget om økt foreldrepermisjon i regjeringens kommende familiemelding.

Av dagens 42 uker lange foreldrepermisjonen er fire uker reservert far, mens mor må ta ut de tre ukene før fødselen og de første seks ukene etter at barnet er født.

Etter det Dagsavisen få opplyst vil familiemeldingen ikke avklare nøyaktig hvor mange uker den økte fødselspermisjonen vil bli på eller når den skal innføres.

KrF ønsker i sitt program å utvide pappapermisjonen med seks uker. Blir det resultatet, vil prislappen komme på 1,5 milliarder kroner, viser foreløpige beregninger. I forslaget skal det også ligge at fedrene vil få beregnet sin permisjon ut fra sin egen stillingsandel og lønn, som vil gi flere fedre rett til permisjon. (NTB)