• Ordningen er tungvint, og vi arbeider for å forenkle den, sier direktør Gro Ramsten Wesenberg i Legemiddelverket.

— Det er en fordel at alle land i Schengensamarbeidet får samme regelverk, men det blir litt tungvint for den enkelte reisende, medgir Wesenberg ovenfor Bergens Tidende. Hun presiserer at de reisende ikke må gå til legen for å få skrevet ut deler av attesten.- Ta kontakt med oss direkte, oppfordrer direktøren. Lempelig så langt Legemiddelverket arbeider nå for en forenkling av systemet.- Vi er i kontakt med de involverte parter, så vi kan ennå ikke si hva slags løsning vi vil ende opp med, sier Wesenberg. I Danmark har de innført et system som gjør at pasienter som bruker disse legemidlene får en attest til reisebruk på apoteket når de henter midlene. Wesenberg kan ikke si noe om en liknende ordning er aktuell i Norge.- Vi håper å finne en løsning før skoleferien, men kan ikke love noe, sier Wesenberg.Hun understreker at de fleste land er relativt lempelige i en overgangsfase. Hun kjenner bare til at et par personer har blitt stoppet fordi de har manglet attest.