— Vi vil kunne si hvilken knivtype jentene ble drept med når den endelige obduksjonsrapporten er klar, sier kriminalsjef Arne Pedersen i Kristiansand politidistrikt til NTB. En gruppe etterforskere jobber nå aktivt med å finne ut mer om hva slags kniv jentene kan ha blitt tatt av dage med. Pedersen bekrefter at politiet vil gå aktivt ut for å finne ut hvem som er eier av kniven eller knivene som ble brukt under de grufulle drapene. Det kan blant annet bli aktuelt å skaffe seg oversikt over knivkjøp og ulike knivsamlinger i distriktet. Politiet vil ikke si om den foreløpige obduksjonsrapporten sier om det er blitt brukt ett eller flere stikkvåpen. Heller ikke hvor mange stikk de to jentene er blitt påført, eller hvem av de to jentene som er blitt drept først. Etter den fjerde dagen med etterforskning for drapsjegerne på Sørlandet, sier Pedersen at etterforskningen fortsatt er inne i et godt spor og at det er håp om en snarlig løsning av drapene på de to jentene. - Jeg antar vi har nok tekniske spor til å identifisere en gjerningsperson, sier kriminalsjef Arne Pedersen. Han tror de tekniske analysene fra Kripos som kan bli avgjørende i etterforskningen, vil være klare i løpet av neste uke. NTB-Jofrid Egeland