• Det viktigste ved dagens offentliggjøring av lydbåndopptakene vil være å avdramatisere og avmytifisere hele Treholt-saken. Det sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund til bt.no

I dag slippes 13 timers opptak fra rettssaken mot den spiondømte Arne Treholt fra 1985. En samlet norsk presse har presset på for å få dette til. Men generalsekretæren i NP vil ikke ta æren for det alene.

— Den største æren for at dette nå skjer skal NRK-advokat Ane Stokland ha, sier Kokkvold. Men legger til at både Norsk Redaktørforening og ankeltstående journalister også har jobbet iherdig for offentliggjøring av lydbåndene.

Neppe dramatisk

Kokkvold regner ikke med at det kommer noen dramatiske avsløringer i denne omgang.

— Fordi dette er jo 13 timer av de rettsforhandlingene som gikk for åpne dører. Senere skal domstolene ta stilling til om også opptakene fra lukket rett skal offentliggjøres. Det kan bli mer spennende. Men jeg er nokså sikker på at det som da kommer også vil være ganske udramatisk.

Tidsånd og prestisje

— Hvorfor har det tatt neste 30 år før disse lysopptakene nå blir frigitt?

— Ja, det er et godt spørsmål. Først og fremst må vi se på tidsånden. Dommen falt midt under den kalde krigen, det var isfront mellom Vesten, som vi tilhørte, og den Sovjetunionen som nå ikke lenger eksisterer. Hensynet til rikets sikkerhet veide tungt.

— Men så har det gått en del prestisje i saken, fra folk som var sentrale. Derfor har det tatt lang tid.

Neppe historie

- Er det pressehistorie det vi opplever i dag?

— Jeg har vel vondt for å se det. Kanskje blir det tilfellet om vi får opptakene fra lukket rett. I dag er det jo langt mer vanlig med opptak fra rettssaker, så jeg vil være litt forsiktig med å bruke uttrykket historisk.

FRIGIR OPPTAK: Tidligere byråsjef i UD, Arne Treholt, ble juni 1985 dømt for for spionasje. Her er han sammen med sine forsvarere Arne Haugestad (i midten) og Alf Nordhus (til h.) etter at saken ble behandlet i Høyesterett i 1986 ARKIVFOTO: SCANPIX

— Du går av denne uken med pensjon, etter et langt liv i pressen og pressens organisasjoner. Er dagens slipp av Treholt-båndene en liten personlig seier?

— Nei, det vil jeg ikke si, det er andre som skal ha mer av æren.

Nesten kolleger

- Hva gjorde du under Treholt-saken midt på 1980-tallet?

— Jeg var utenriksmedarbeider, senere utenriksredaktør, i Arbeiderbladet, som nå heter Dagsavisen.

- Dekket du på noen måte saken?

— Nei, det gjorde jeg ikke, kanskje jeg skrev en kommentar eller en leder, men det husker jeg ikke.

- Møtte du Treholt?

— Ja, noen ganger på pressekonferanser, da han var i Utenriksdepartementet. Men jeg kjente ham ikke. Han jobbet jo faktisk en kort periode nettopp med utenriksstoff i Arbeiderbladet, men det var før jeg begynte der i 1973. Da var Treholt gått over i diplomatiet.

FORNØYD: - Opptakene vil avdramatisere og avmytifisere hele Treholt-saken, mener generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund.
SCANPIX