• De kostbare velferdsordningene må siktes mer inn mot de mest vanskeligstilte. I dag dopes velferdsstaten med oljepenger, mener Solberg.
  • I går var det Petersens store dag på Høyres landsmøte. I all rusen ville han også prise folkelig kultur, og omtalte Kurt Nilsen som «Idol-Knut».

I sin avslutningstale som Høyre-leder pekte Jan Petersen fremover på det han omtalte som de største prøvene som norske politikere vil bli stilt overfor.

Det blir oppgaven med å reformere velferdsstaten.

— Den norske velferdsstaten har noen alvorlige sykdomstegn. Nesten hver femte nordmann i arbeidsdyktig alder jobber ikke. Gjennomsnittlig pensjonsalder er 58,5 år. Vi har sett Sigbjørn Johnsen presentere gapet mellom fremtidig pensjonsutgifter og statens inntekter. En stadig større del av veksten i samfunnet går med til å dekke allerede vedtatte rettigheter. Vi bruker over 60 prosent av statsbudsjettet til sosiale formål, sa Petersen.

Som eksempel viste han til samarbeidsavtalen mellom partene i arbeidslivet som skulle redusere utgiftene til sykelønn med 20 prosent i perioden 2001 til 2005.

Trengs større mot

— Hadde vi klart det, ville utgiftene til sykelønn vært hele 10 milliarder kroner lavere enn de er inneværende år. Det er ikke sånne som meg som trenger denne ordningen om jeg er forkjølet en dag. Velferdsstatens solidaritet kan ikke måles ut fra antallet milliarder som brukes. Den må måles ut fra følgene spørsmål: Klarer vi å hjelpe de aller svakeste godt nok? Mitt budskap er: Vi må både fornye velferdsstaten og utfordre etablerte sannheter. Kanskje fremtidens politikergenerasjon har større mot til å prioritere de vanskeligstilte enn min har hatt, sa Petersen.

Må prioritere de fattigste

Bergens Tidende utfordret den nye lederen Erna Solberg på akkurat dette.

Hun er ikke i tvil om at hovedproblemet i norsk politikk er at vi doper økonomien og velferdsstaten med for mye oljepenger.

— En rekke velferdsordninger må målrettes langt sterkere mot de fattigste. Og da er det ikke de som mottar sykelønn jeg snakker om, sier Solberg.

Hennes og Petersens poeng er at sykelønn og andre velferdsordninger som hvermannsen benytter seg stadig mer av, må strammes kraftig til, for å ha penger til dem som virkelig trenger det i fremtiden.

Ny type sykelønn?

Innstramming av sykelønnsordningen betyr ikke nødvendigvis karensdag, understreker Solberg. Hun selv ønsker ikke å gå inn på alternative måter å stramme inn sykelønnsordningen på. En modell som andre i partiet trekker frem som en mulighet, er å gi bedriftene en pott sykelønn. Dermed blir det kostbart for bedrifter å ha mye sykefravær, samtidig som det blir lønnsomt å investere i bedre arbeidsmiljø.

Solberg vil også jobbe mot tiltak som strammer til uføretrygden uten å ramme de som trenger det mest.

— De som er blitt syke av sine arbeidsoppgaver, vil i mange tilfeller kunne utføre andre arbeidsoppgaver. Det er slett ikke sikkert at verken sykelønn eller uføretrygd er den beste ordningen for disse.

Solberg trekker paralleller til særaldersgrenser for pensjon, som en rekke yrkesgrupper har. En brannmann trenger nødvendigvis ikke fortsette som røykdykker etter passerte 60 år.

Ikke lett å selge

Den påtroppende Høyre-lederen mener at norske politikere før eller siden vil bli tvunget til å finsikte velferdsordningene mer.

— I 2012 starter eldrebølgen med langt flere pensjonister enn i dag. Alternativet til å målrette velferdsordningene er høyere skatter. Det gir igjen et høyere kostnadsnivå, som igjen vil sette flere ut av arbeidslivet fra konkurranseutsatt virksomhet.

Hun innser at det ikke blir lett å selge dette budskapet under valgkampen neste år.

— Du trekker ikke velgere på slike forslag til systemendringer. Men dette er likevel en langsiktig investering som vi er nødt til å ta.. Ellers gjør vi det håpløst for generasjonen som kommer etter oss.

PETERSENS STØRSTE DAG: - Hvis den vestlige verden blir så mett av sine egne velferdsordninger at vi ikke orker å stå på like hardt som før, har vi tapt, sa Jan Petersen. I går takket han av som Høyre-leder under partiets første landsmøtedag, her sammen med sin kone Vesla.<br/> Foto: MORTEN F. HOLM/SCANPIX