• Jeg er ikke tilhenger av å slå sammen kommuner. Men det bekymrer meg at mange små kommuner ikke har et godt nok barneverntilbud, sier Audun Lysbakken.

Torsdag skjedde et sceneskifte i norsk barnevern. Statens helsetilsyn overtok tilsynet med landets barnevern, et ansvar Audun Lysbakkens departement har hatt.

Rett nok skal Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet fortsatt ha det politiske ansvaret, men i det daglige blir det Helsetilsynet som skal se til at barn og unge blir sett og hørt når vanskelighetene tårner seg opp.

Samme tilbud - Det aller, aller viktigste for meg er at barn blir hørt. At barn over hele landet får det samme tilbudet, uansett hvor de bor eller hvilken saksbehandler de har, sier statsråd Lysbakken.

— Overføringen av ansvar til Helsetilsynet vil også gi barnevernet større legitimitet og ikke minst tillit ute blant folk, legger han til.

— Er dette en kritikk av hvordan ditt eget departement har håndtert barnevernet?

— Det er i hvert fall et ønske om å gjøre ting bedre. De senere år har vi hatt en rekke avsløringer av forhold som vi ikke kan leve med.

Frykter «bygdeheksen» På et arrangement i forbindelse med ansvarsoverdragelsen var barneombud Reidar Hjermann klar: Han vil tegne om norgeskartet for å få færre og større kommuner, av hensyn til barnevernet.

— I små kommuner med bare én som steller med barnevern vil hun lett får stempel som «bygdeheksen»; hun som vil ta barna fra forelderen, sa Hjermann.

Lysbakken formulerte seg annerledes, men var inne på de samme tankene.

— Det handler om å gi mer kompetanse, og da er interkommunalt samarbeid en vei å gå. Regjeringen har åpnet for 400 nye stillinger i kommunens barnevern i år, men det forutsetter at kommunene virkelig bruker disse pengene til nettopp barnevernet.

Lysbakken tror at når Helsetilsynet nå har fått tilsynsansvar for barnevernet, vil de kunne oppdage svakheter og gi råd og hjelp til mindre kommuner som sliter med å gi et fullverdig tilbud også på denne sektoren.