EINAR H.G. SPANG

Fra nå av skal alle som arbeidere innen elektriske fag, bygningsfag og verkstedsfag på Mongstad, Sture og Kollsnes i Hordaland, samt fire andre olje— og gassanlegg i Norge, automatisk ha «norske» ytelser.

— Dette er en viktig seier for kampen om at det skal betales norsk lønn i Norge. Av tariffnemndas fem medlemmer var det bare NHO som ikke ville erkjenne det. Vi gleder oss også på vegne av utenlandske kolleger som nå skal ha verdige arbeidsforhold i Norge. Mange vil nå få en kraftig lønnsforbedring, og firmaene som har basert anbud på «ulovlig» lønn kan vente seg et sjokk, sier Larsen til Bergens Tidende

Ned i 40 kroner timen i dag

— Vi regner med at det fortsatt er en rekke utlendinger på anleggene som reelt arbeider for mellom 40 og 70 kroner timen. Innen elektrikerfagene skal de nå ha minimum 156 kroner. Vi er i dialog med Petroleumstilsynet. som er kontrollinstans, og er svært opptatt av å få orden på forholdene raskt.

— Er dert mange underbetalte?

— Jeg vil tro at samtlige utenlandske arbeidstakere på anleggene i dag er underbetalt i forhold til norske regler. For oss er det selvsagt et skår i gleden at Stortinget ikke vil gi fagforeninger innsiktsrett. Men, vi vil selvsagt være vaktbikkjer så godt vi kan uten innsiktsretten, lover Larsen.

Første allmenngjøring

Tariffnemnda har nå foretatt den første allmenngjøring av tariffavtaler i Norge. Siden 1993 har det vært adgang til det, men det er første gang loven kommer til anvendelse.

I tariffnemnda var det bare NHOs representant som gikk mot å lovfeste norske tariffavtaler på det tre anleggene i Hordaland og fire anlegg ellers i landet.

Den direkte foranledning til kampen for vedtaket er avsløringene som dokumenterte grov underbetaling i forhold til norske satser på Mongstad desember 2002. Siden den gang har fagforeningslederne Roger Pilskog (bygningsarbeiderne) og Kjell Sørensen (verkstedsarbeiderne) i Hordaland og Jan Henrik Larsen (elektrikerne) godt knallhardt ut for å få en slutt på det de klart har oppfattet som «sosial dumping» og konkurransevridende underbetaling.. Fagforbundene mener at Statoil bruker utenlandsk arbeidskraft på vilkår som ingen i Norge kan konkurrer mot.

Dette er bakgrunnen for at LO krevde at regjeringen tok i bruk loven om lovfesting av tariffavtaler, en lov som har ligget ubrukt fra den ble vedtatt i 1993 og frem til i dag.

Kamp innad i LO

Den første kampen de tre forbundene hadde var innad i LO. Det måtte mye overbevisning til for at LO ville ty til allmenngjøring. Bakgrunnen for det er at allmenngjøring automatisk gir alle som arbeider på anlegg som omfattes automatisk får samme goder som LO-medlemmer gratis - uten at de behøver å være medlemmer av fagforeningene.

Etter vedtaket i tariffnemnda gjelder dette nå for alle som arbeider under tariffområdene til verkstedarbeidere, bygningsarbeidere og elektrikere på Melkøya (Snøhvit) i Hammerfest, Finnmark, Tjeldbergodden i Aure, Møre og Romsdal, Mongstad i Lindås, Hordaland, Kollsnes i Øygarden, Hordaland, Kårstø i Tysvær, Rogaland, Ormen Lange, Nyhamna i Aukra, Møre og Romsdal og Sture i Øygarden, Hordaland