Han mener Manuela vil bli en viktig rollemodell for mange innvandrerungdommer og sier utnevnelsen av henne til statsråd er en viktig handling.

Tjessem tror imidlertid ikke at hennes deltakelse i regjeringen vil få noen betydning for norsk innvandringspolitikk.

Også lederen av Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD, er særdeles fornøyd med utnevnelsen.

— Viktig signal

Akhenoton De Leon sier utnevnelsen sender et signal til hele landet om at alle har muligheter for å nå toppen i Norge bare han eller hun jobber hardt og lykkes i å gjøre en god jobb.

Også Flyktninghjelpen er positive til at regjeringen nå har fått en statsråd med innvandrerbakgrunn.

– Manuela Ramin-Osmundsen er et spennende valg. Det er gledelig at regjeringen på denne måten øker mangfoldet blant ministerne, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Thomas C. Archer.

Flyktninghjelpen er også positive til at integrasjonsarbeidet nå er flyttet til Barne- og likestillingsdepartementet.

Økt innsats

– Dersom den nye ministerkabalen betyr økt innsats for flyktningers integrering i Norge, er dette svært gledelig. Vi mener at støtten til integreringstiltak må økes betydelig og at integreringsprosessen må begynne tidligere, allerede mens asylsøkerne sitter i mottak.

Det å for eksempel gi barn og unge yrkesopplæring mens de sitter i mottak vil være et viktig initiativ, understreker Archer.

Frps formann Siv Jensen er kritisk til Manuela Ramin-Osmundsen som ny statsråd for integrering. Høyre derimot er optimist på hennes vegne.

Frp kritisk

Siv Jensen sier at Ramin-Osmundsen ikke har Frps tillit. Det bygger på at partiet var kritisk til henne som UDI-leder, og Siv Jensen sier det er oppsiktsvekkende at den samme regjering nå utnevner henne til statsråd.

Frp-formannen mener at torsdagens omfattende statsrådsskifte tyder på at statsminister Jens Stoltenberg har hatt et ønske om en forbedring av regjeringen.

Bent Høie, som er kommunalpolitisk talsmann for Høyre, håper at Manuela Ramin-Osmundsen vil gjøre jobben i integreringssaker bedre enn det de mener Bjarne Håkon Hanssen har klart.

– Høyre støtter at integreringsarbeidet nå får økt fokus, og ønsker Ramin-Osmundsen lykke til, sier Bent Høie i Høyre.

FORNØYD: Manuela Ramin-Osmundsen er svært glad for å bli utnevnt til statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet. Hun skal også ha ansvar for anti-diskriminerings-sakene i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
HEIKO JUNGE
NØKKELOVERREKKELSEN: Manuela Ramin-Osmundsen (til høyre) har overtatt som statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet etter Karita Bekkemellem.
Johannessen, Sara