• Kyoto-avtalen om klimagasser er viktig. Ikke fordi den tar de store skritt, for det gjør den ikke, men fordi det har tatt lang tid å bygge den opp.

JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no

Det er Jan Tore Sanner), Høyres nestleder i Stortingets energi— og miljøkomiti, som sier dette til Bergens Tidende.- Kyoto-avtalen tar ikke noe langt steg fremover når det gjelder reduksjon av klimagasser. Men den er resultatet av en lang og arbeidskrevende prosess. Derfor er det nødvendig at avtalen trer i kraft. Hvis den ikkje gjør det, og vi må begynne på nytt, vil svært mye tid gå tapt, sier Høyres miljøpolitiske talsmann, som er kandidat til posten som miljøvernminister i en mulig Sentrum/Høyre-regjering etter valget i høst. Hangande snøre Sanner har merket seg at Gvteborg-møtet i forrige uke ikke brakte EU og USA særlig nærmere hverandre i synet på Kyoto-avtalen. EU har forkynt at de vil ratifisere avtalen, noe Danmark allerede har gjort, mens USA fortsatt sier nei.- Men jeg oppfatter at det er von i hangande snøre. President Bush' holdning nå synes i hvert fall å være at utslipp av klimagasser er et problem, sier Sanner. Ingen skatt på energi Det har EU erkjent for lenge siden, men ifølge den danske avisen Information våger EU ennå ikke å ta konsekvensen av sin erkjennelse. I Gvteborg unnlot nemlig EUs ledere å gjøre vedtak om felles skatt på energi.- Men uten en slik skatt vil EU ikke nå målene for CO2-reduksjon i Kyoto-protokollen, sier John Hontelez, som er generalsekretær i den europeiske miljøorganisasjonen, EEB. Hontelez sier til Information at det er urealistisk å nå klimamålet uten skatt på energi. Det er bare ved hjelp av prismekanismen at markedet vil bevege seg i retning av mer effektiv bruk av energi, mener John Hontelez. Norge selger kvoter - Jeg antar at Norges bidrag til å oppfylle Kyoto-protokollen vil bestå i et nasjonalt system for utslippskvoter som kan kjøpes og selges, sier nestlederen i energi- og miljøkomiteen. Etter de opplysninger BT har fått, vil regjeringens klimamelding bli lagt frem i statsråd fredag 22. juni av miljøvernminister Siri Bjerke.Ettersom Stortinget har tatt ferie, og et nytt Storting ikke kommer sammen før etter valget i september, vil klimameldingen ikke bli behandlet før tidligst oppunder jul.- Regjeringen har så langt ikke klart sagt ifra at den vil ratifisere Kyoto-avtalen. Tror du den kommer til å gjøre det? - Ja, det tror jeg, sier Jan Tore Sanner.