HALLGEIR OFTEDAL

Etter disse ”sinneturene” var det ikke alltid at han husket hva han hadde gjort, fortalte fru Kristiansen.

Advokat Pettersen: — Du fortalte at Viggo fikk raserianfall og ”black out”, og at han fikk svarte øyne Kan du si noe om du fikk kontakt med ham når dette stod på?

Mamma: - Vi snakket jo til ham, men tror ikke det gikk ordentlig inn. Det så liksom ut til at han ikke oppfanget det vi sa. Tror ikke han selv skjønte hva som skjedde. Det endte stort sett med at han gikk ut. Virket som om han ønsket å gå tilbake til det normale¿.

Advokat Pettersen: - Snakket dere i etterkant om det som skjedde ?

Mamma: - Vi snakket om det av og til. Han fattet ikke helt hva han hadde gjort det. Viggo hadde en slags undring i ansiktet, og lurte vel på om at var han som hadde gjort det, og at han ikke forsto at han hadde hatt en av turene sine. Viggo skjønte vel at han hadde gjort noe galt.

Advokat Pettersen: - Hvor ofte hadde han disse turene?

Mamma: - Av og til når noe gikk ham imot, eller kom i klammeri med noen, for eksempel på skolen. Jeg kunne se på ansiktet, på kroppsspråket når raserianfallene var i emning.

Advokat Pettersen: - Hvordan hadde han det rundt seg ?

Mamma: - Han var veldig pertentlig. Han er vel nærmest perfeksjonist. Han slang aldri noe fra seg.

Advokat Pettersen: - Du har sagt i politiavhør at når dere ikke var hjemme vasket Viggo klærne. Ellers var det du som vasket. Du har jo selv sagt at rollene hjemme var slik at ”mor vasket klærne, og far leste avisen”.

Mamma: - I fjor var vi bare borte en uke i ferien. Det er for lite fravær til at han selv vasker.

Advokat Pettersen: - 19. mai har du forklart at du hørte eller så Viggo i telefonen like over klokka 20.30. Var han da alene?

Mamma: - Så vidt jeg husker var han da alene.

Advokat Pettersen: - Du har fortalt at dere hadde kontakt med PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste) i 1994.

Mamma: - Ja, da stakk han av, fordi det var folk som ikke skulle være der. Tror at Viggo mente at de hadde brutt et løfte ved at det kom flere enn avtalt.

Advokat Pettersen: - Viggo ble utsatt for en ulykke på sykkelen i 1999. Har du merket noen forskjell på ham i etterkant av dette?

Fru Kristiansen rister på hodet og sier nei.

Advokat Pettersen: - Dere delte ut informasjon i nabolaget om hans MBD for å forklare hans problem. Han hadde vel også gode sider?

Mamma: - Han har alltid vært snill, også med dem som har vært svakere enn andre. Barn som for eksempel ble mobbet. Han var på godfot med eldre folk. En dame ringte til ham og så gikk Viggo på butikken for damen. Men han kom i konflikt med mange også. Det kan godt være at Viggo slengte til de noe, og da var konflikten et faktum. Mye ble skværet opp når vi hadde vært rundt med brosjyren. Da skjønte folk at ¿ de skjønte vel hvorfor og at det kunne være en årsak til dette.

Advokat Pettersen: - Hva med Viggos forhold til barna på Eg?

Mamma: - Jeg har ikke skjønt annet enn at det var godt. Barna var veldig nysgjerrige på bua hans. Tror nok akkurat det irriterte ham litt.

Advokat Pettersen: - Viggo avga en prøve til politiet i forbindelse med Baneheiasaken. Sa han noe til deg om denne prøven, eller forandret han atferd i forbindelse med denne prøven? Var han nervøs ?

Mamma: - Han sa han var blitt innkalt. Jeg merket ikke noe på ham.

Advokat Pettersen: - Har du registrert at Jan Helge og Viggo overnattet i telt i fjor?

Mamma: - Nei.

Førstestatsadvokat Dahl: - Kan du fortelle noe om Jan Helge Andersen ?

Mamma: - Kjenner ham ikke utover at han kom og ringte på døren og at de var i bua sammen. Jeg kjenner ham ikke utover det. De satt ikke i stua og snakket med oss.

Førstestatsadvokat Dahl: - Hadde dere hadde noen kontakt med Jan Helges familie?

Mamma: - Nei, vi var bare på hils med hverandre.

Fru Kristiansen forteller at Viggo og Jan Helge nok av og til var høyrøstede med hverandre, men at eventuelle uenigheter stort sett gikk raskt over.

Advokat Fegran: - Kunne du se på Viggo at ”turene” var i emning?

Mamma: - Ja, jeg måtte gå litt mer stille i dørene. Kunne se at han ble aggressiv. Det hele ble kom plutselig. Det var nok til å utløse sinnet at jeg ba ham tørke av beina, men det kunne selvsagt ha skjedd noe ute i forkant.

Advokat Fegran: - Hvor lenge kunne disse ”turene” vare?

Mamma: - Det kunne gjerne gå et par tre dager før han begynte å nærme seg igjen. Jeg kunne se at han hadde det vondt med seg selv. Viggo kunne gå rundt uten å si et ord.

Advokat Fegran: - Hvor lenge kunne han ha ”svarte øyne” ??

Mamma: - Til han ikke hadde ordforråd igjen. ”Turene” kunne var opp mot en halv time. I begynnelsen tok jeg igjen, men ble litt mer diplomatisk etter hvert. Han aksepterte ikke at jeg tok igjen. Det ble real slåsskamp. Han stusset nok over at jeg tok igjen mot ham.

Advokat Fegran: - Kunne du ta igjen med å snakke ?

Mamma: - Nei, da blir det bare verre. Han ville vel heller at vi skulle ”dra til ham”. Han forsøkte vel å tøye grensene hele tiden.

Advokat Fegran: - Husket han hva han hadde gjort under disse ”sinneturene”?

Mamma: - Ja, det var noen ganger han ikke husket hva som hadde skjedd. Når han slo i veggen så husket han det nok, men han klarte ikke å stoppe.

Viggos mor fortalte at det oppsto en forandring med Viggo da han sluttet skolen. – Det siste året på videregående var bra, og ikke minst etter at han begynte i kommunen.

Advokat Fegran: - Har Viggo fortalt deg at han har funnet en kniv på søppelplassen ?

Mamma: - Nei.

Doktor Gammen (psykiatrisk sakkyndig): - Taklet du situasjonen når du kom i klammeri med Viggo?

Mamma: - Ja, jeg tror det. Men han var mest i klammeri med sin far. Viggo ble nok overrasket over at jeg tok igjen.

En av de sakkyndige spør om mamma kan si noe om Viggos forhold til jenter og piker?

Mamma: - Nei, det kan jeg ikke. Jeg har ikke sett noen forskjell på guttene mine.

Moren sier at Viggo ikke har fortalt noe hjemme om forhold til jenter. Det har imidlertid kommet telefoner hjem fra jenter. Hun har ikke sett noen forskjell på Viggo og de andre guttene.

Sorenskriver Ree: - Hva med forholdet til rus og kriminalitet ?

Mamma: - Han har vel gjort rampestreker. Vi kan ikke se at han har stjålet noe. Han begynte å røyke når han hadde turene sine. Fra han var 18 år drakk han vel som ungdommer flest en lørdagskveld.