Aktor sa i retten fredag at selv om denne saken er svært tragisk, er beviskravet det samme som i andre straffesaker.

— Saken blir ikke mindre tragisk ved en feilaktig dom, sa Pettersen, som hele tiden festet blikket stramt mot jurymedlemmene.

— Mitt utgangspunkt er at aktor ikke har ført tilstrekkelig bevis for at Kristiansen er skyldig. Det finnes ikke tekniske bevis. Det eneste som knytter Kristiansen til overgrepene og drapene er Andersens forklaring, sa han.