Gjenopptakelseskommisjonen har tre ganger avvist Kristiansens begjæring om å få saken mot seg gjenopptatt. Nå går han til sak mot kommisjonen for å få avslagetkjent ugyldig.

— Vi mener vi kan dokumentere Kristiansens uskyld, sa hans advokat Sigurd Klomsæt i Oslo tingrett mandag.

Kristiansen er dømt for å ha voldtatt og drept to jenter på 8 og 10 år i Baneheia i 2000. Han har hele tiden nektet.

Blant bevisene Klomsæt mener det ble jukset med, er opplysningen om at det ble påvist DNA fra to forskjellige menn på ofrene. Kun én av prøvene viste sikker DNA, på Kristiansens meddømte Jan Helge Andersen. Den andre prøven var opplyst å være ufullstendig, men i samsvar med Kristiansens DNA-profil.

— Vi mener å kunne føre bevis for at det er sikkert feil at det ble funnet celler fra to menn på jentene, sa Klomsæt i retten mandag formiddag.

Han hevdet også at den sakkyndige fra Rettsmedisinsk institutt har justert sin sakkyndige forklaring både i Baneheia-saken og i andre saker.

Klomsæt går også til angrep på Gjenopptakelseskommisjonen, som han hevder på flere områder ikke gjør jobben sin.