Svein Arhur Kallevik, NTB

Statsministeren bekrefter imidlertid at en skisse om sykelønnskutt ble lagt fram til diskusjon med organisasjonene i arbeidslivet.

— Det har vært full åpenhet om dette siden vi innkalte partene i arbeidslivet til en dialog om oppfølgingen av Sandman-utvalget. Skissen inneholdt kun ideer til en dialog, sier statsminister Stoltenberg til NTB.

For dårlig Høyres leder Jan Petersen reagerer på at statsministeren ikke har fortalt om diskusjonene om endringer i sykelønnsordningen som har funnet sted.

— Dette er for dårlig. Det er eiendommelig at Jens Stoltenberg med stor innlevelse har talt mot kutt i sykelønnen, når det kommer fram at han har forsøkt begrensninger i sykelønnsordningen. Det er ikke spesielt renhårig, sier Petersen til NTB.

Stoltenberg kom selv med harde utfall mot Petersen om Høyres forslag til sykelønnskutt under deres valgduell i Bergen i forrige uke.

- Avslørende Dagens Næringsliv og VG presenterte lørdag Arbeiderpartiets skisse til sykelønnskutt, som det ble arbeidet med fram til april. Ifølge Dagens Næringsliv ville de uorganiserte kommet spesielt dårlig ut. Dokumentet "Skisse til oppfølgingsstrategi - Sandmanutvalget" ble presentert for LO, NHO og de andre hovedorganisasjonene i næringslivet på et møte i januar.

Også Kristelig Folkepartis parlamentariske leder Kjell Magne Bondevik reagerer på statsministerens handling i sykelønnsspørsmålet. - Det er avslørende for Arbeiderpartiet, sier Bondevik til NRK.

- Utenkelig Statsminister Jens Stoltenberg sier at det er utenkelig å kutte i sykelønnen.

— Arbeiderpartiet har hvert eneste år stemt for å beholde sykelønnsordningen, mens Høyre har stemt for omfattende kutt. Vi vil sikre dagens sykelønnsordning også i neste stortingsperiode, slik som landsmøtet har vedtatt, sier Jens Stoltenberg til NTB.

— Men det virker jo noe rart at administrasjonsminister Jørgen Kosmo legger fram en skisse som omhandler kutt, som verken regjering eller parti står bak?

— Det avgjørende er hva vi gjør. Høyre prøver å tåkelegge at de ønsker kutt som er mer omfattende enn forslagene til Sandman-utvalget, sier Stoltenberg.