Statens helsetilsyn har ikke planer om å sette i gang tilsyn for å finne ut hvordan omskjæring praktiseres for rundt 2000 guttebabyer i Norge hvert år, skriver Aftenpsoten.

— Vi har ikke oversikt over hvilkeleger som utfører omskjæring. Og det er slik i Norge at privatpraktiserende leger kan utføre kirurgiske inngrep så lenge de er kvalifisert for det og driften er forsvarlig, sier fungerende avdelingsdirektør Aud Nordal i Statens helsetilsyn.

— Vi vet rett og slett ikke hvor vi skal begynne å lete for å finne de som driver med dette. I dag er det bare kosmetisk kirurgiske inngrep det stilles formelle kompetansekrav for, sier hun.

Fylkeslegen vil ha godkjennelsesordning

Også fylkeslegen i Oslo og Akershus, Petter Schou, bekrefter at det ikke finnes noen oversikt over hvordan omskjæringene utføres i dag.

— Noen få legekontorer i Oslo øst står for de fleste inngrepene. Omskjæringen utføres av primærleger, men også et par sykehusleger – og det skjer gjerne i helgene, sier han. Flere private spesialistklinikker har sluttet å tilby inngrepet.

Fylkeslegen håper at det blir mer forsvarlige forhold, slik at både lokalene der inngrepene blir utført og kompetansen til de som gjør det kommer inn under en godkjennelsesordning, i likhet med for eksempel de som skal utføre kosmetisk kirurgi.

Pasientombudet: - Få oversikt!

Tidligere ble muslimske nyfødte omskåret på sykehusenes barselavdelinger. Men den ordningen ble avviklet rundt 2005. Det er mer enn to år siden Helse- og omsorgsdepartementet sendte ut et høringsnotat for «å sikre at omskjæring utføres av kompetent person på en forsvarlig måte, og at det finnes et tilgjengelig tilbud.» Men saken er fremdeles til behandling. Helseminister Bent Høie lover at Regjeringen skal legge frem et lovforslag før påske.

— Tilsynsmyndighetene burde absolutt skaffe seg oversikt over forholdene omskjæring utføres under i dag, særlig når vi har sett at dette går galt innimellom, sier pasientombudet i Oslo og Akershus, Knut Fredrik Thorne. Hadde dette dreid seg om etnisk norske barn, ville vi aldri akseptert det. Jeg synes en godkjennelsesordning, slik fylkeslegen foreslår, er en god idé. Og så må politikerne ta ansvar og bestemme seg for hva slags ordning de vil ha.

- Samme krav som til andre inngrep

Leder av Rådet for legeetikk i Den norske legeforening, Trond Markestad, mener at det må stilles samme krav til omskjæring som til alle andre kirurgiske inngrep. - Det vil si at det skal gjøres av kvalifisert lege og etter vanlige kirurgiske prinsipper når det gjelder anestesi, teknikk, hygiene og oppfølging. Når et barn utsettes for rituell omskjæring, har både utøver og foreldre et ansvar for at inngrepet skjer under slike betingelser. Siden inngrepet ikke gjøres på medisinsk indikasjon, bør det ikke være en offentlig oppgave. Men de samme krav til forsvarlighet må selvfølgelig gjelde for private aktører; slik er det for all medisinsk behandling i private helseforetak, sier Markestad.

- Hva mener du med kvalifisert lege i denne forbindelse - bør primærlege uten spesialistutdannelse utføre slike inngrep?

— Det bør være opp til Helsedirektoratet å avklare hvilke kvalifikasjoner en lege må ha for å kunne utføre denne typen inngrep, sier Markestad.