• Manglende evne til kommunikasjon var en av svakhetene ved Utenriksdepartementets apparat i kjølvannet av tsunamikatastrofen, sier utenriksråd Sven Svedman.

Svedman, som er den nye øverste embetsmannen i Utenriksdepartementet, var ikke gjerrig med selvkritikk da han fredag kveld stilte til debatt om hva flodbølgekatastrofen har lært oss.

Bok om bølgen

Foranledningen til debatten var lanseringen av boken «Bølgen som traff oss alle», skrevet av noen av Dagbladets mest erfarne journalister, med Gunnar Ringheim og Carsten Thomassen som redaktører og Jan Dahl som bilderedaktør.

En firedel av inntektene fra hver solgte bok skal gå direkte til Flyktninghjelpens arbeid for tsunamiofrene.

Måtte klareres

Sven Svedman arbeidet ved den norske ambassaden i Paris da flodbølgekatastrofen i Sør-Asia inntraff.

Han lyttet oppmerksomt da journalist og bokredaktør Carsten Thomassen under debatten ga et grotesk eksempel fra felten i Thailand på UDs manglende åpenhet under krisearbeidet etter flodbølgekatastrofen.

Thomassen fortalte at han fikk et betinget ja fra en norsk UD-tjenestemann i Thailand da han spurte om å få følge vedkommendes arbeid en dag i felt. Tjenestemannens betingelse var at Thomassen fikk klarering fra UD i Oslo.

Munnkurv

– Jeg ringte derfor UDs pressetalskvinne som la saken fram for daværende utenriksråd. Utenriksråden ga klarsignal, men instruerte samtidig tjenestemannen i Thailand om ikke å uttale seg om UDs kriseberedskap og krisearbeid. Det eneste han fikk lov til å uttale seg om, var det han selv gjorde og tok del i på stedet.

Svedman bekreftet saken som UDs tidligere linje, men understreket at denne linjen ikke følges lenger:

– Jeg håper Thomassen aldri vil oppleve noe lignende, sa Svedman, som varslet en helt ny åpenhet fra UDs side, også i andre saker.