Den norske skolen skaper tapere, og én av tre elever føler seg ikke hjemme i skolesystemet. De faller ut av undervisningen, skrev Dagbladet tirsdag.

Solhjell mener det er feil å si at skolen skaper tapere. Regjeringen har gjort synlige grep og er på god vei mot å lage en norsk skole for alle, sier han til avisen onsdag.

– Vi er på rett vei og ser klare tegn til forbedringer både faglig og sosialt i den norske skolen, sier Solhjell. Han innrømmer imidlertid at skolen svikter elevene.

– Vi svikter elevenes fremtid når vi ikke kan gi dem et godt tilbud til læring og oppfølging i skolen. Det er positivt med fokus på dem vi har sviktet, men jeg synes det er feil å kalle den norske skolen for «taperfabrikken». Det er riktig at mange ikke finner seg til rette, men det er fortsatt mange som lærer en hel masse, sier Solhjell.

Han mener det er feil at skolen er rettet mot noen, og ikke mot alle. Målet er å hindre at elever faller ut av skolen, og Solhjell sier han ikke er fornøyd før alle får det skoletilbudet de trenger.

Solhjell får støtte fra Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland. Skolen lager ikke tapere, men mange får ikke tilbudet de skulle hatt, sier hun.

Hva synes du om kunnskapsministerens utspill? Si din mening her.

SCANPIX