Men politikerne i det rødgrønne regjeringsalternativet jubler.

I begge leirer slås det fast at Frp-formann Hagen vil skremme velgerne over til det rødgrønne alternativet.

Kristin Halvorsen (SV) mener de borgerlige partiene fremstår som en gjeng kranglefanter, opptatt av personlig hevn.

— Det er selvsagt veldig lite fristende for velgerne, sier hun og mener at Ap, SV og Sp vil tjene på Hagens utfall.

Gavepakke til Stoltenberg

Lars Sponheim (V) tror også at det er Jens Stoltenberg og hans regjeringsalternativ som kan tjene på Hagens angrep.

— Hagen gir en gavepakke til det sosialistiske regjeringsalternativet. Han klarer å skape debatt om Bondevik i stedet for å fokusere på Stoltenberg. Hagen fremstår som det fremste vernet for en eventuell sosialistregjering, sier Sponheim.

— Nå er det nok spill. Dette minner jo mer om Tuppen og Lillemor enn om en diskusjon om politiske alternativer. Hagen rokker ikke ved at Bondevik er vår statsminister, og han er vår statsministerkandidat etter valget.

— Men Hagen varsler at han ikke vil støtte budsjettet til høsten. Hva er konsekvensen av hans uttalte mistillit?

— Hvis Hagen vil gjeninnsette Stoltenberg, så har han makt til det. Det har han hatt de siste fire årene. Det er ikke noe nytt at Hagen ikke vil støtte regjeringen og regjeringens politikk. Det eneste nye er at han går løs på Bondevik personlig. Men vi, det vil si regjeringen, står og faller med Bondevik. Det ønsker vi å gi klar beskjed om, sier Lars Sponheim

Utidig!

— Dette er et utidig personangrep på statsministeren vår, Kjell Magne Bondevik! Det er meldingen fra høyretoppene Oddvard Nilsen og Erna Solberg.

Nilsen understreker at Bondevik er partiets statsministerkandidat i valget og Høyres mål er å vinne valget.

— Det skal vi bruke alle krefter på, sier han.

KrFs parlamentariske leder, Einar Steensnæs, mener Hagens personangrep er uakseptabelt.

Samtidig påpeker alle regjeringspartiene at regjeringen og Bondevik faktisk har samarbeidet med og gitt Frp gjennomslag for en rekke politiske saker de fire siste årene. Frp og regjeringen har inngått forlik om to statsbudsjett, samtidig som Hagen bøyde av da Bondevik stilte kabinettspørsmål på samarbeidsregjeringens første budsjett.