• Redningsselskapets styre kommer ikke til å anmelde noen med bakgrunn i innholdet i granskingsrapporten, sier president Lars Hellandsjø.

Det eksterne granskingsutvalget med sorenskriver Stein Husby og advokat Cato Schiøtz i spissen, anbefalte i sin rapport at det blir innledet politietterforskning av fire forhold og personer.

— Det kommer vi ikke til å gjøre på eget initiativ, sier Hellandsjø.

Etter oppslag i mediene ba Økokrim om å få lese rapporten.

— De har nå fått den. Hvis de ønsker å innlede etterforskning, får det bli deres vurdering, sier Redningsselskapets president.

Selskapet har mottatt utfyllende kommentarer fra alle som granskingsutvalget foreslår politianmeldt. Notatene er sendt over til Økokrim, og til Redningsselskapets nyopprettede kontrollutvalg.

— Dermed er oppfølgingen av saken i trygge hender. Jeg har lest disse notatene. Mitt klare inntrykk er at de inneholder et langt mer nyansert bilde enn granskernes fremstilling i rapporten, sier Lars Hellandsjø.

— Hva har rapporten ellers ført til internt i selskapet?

— Kontrollrutinene var det første det nye styret så nærmere på da vi ble valgt i januar. Vi har satt i verk en del tiltak, og arbeider fremdeles med å forbedre rutinene våre, slik at alle skal ha tillit til at midlene våre blir brukt på rett måte, sier Hellandsjø.