Kommisjonen ble oppnevnt av regjeringen 12. august 2011 og har som mandat å gjennomgå alle sider ved myndighetenes håndtering av terrorangrepene på Utøya og i Oslo.

Kommisjonen ledes av jurist Alexandra Bech Gjørv, partner i advokatfirmaet Hjort. Da hun la frem rapporten for statsminister Jens Stoltenberg klokken 12, pekte hun på store svakheter hos viktige samfunnsinstitusjoner.

Kommisjonen leverer sin endelige rapport til regjeringen i dag klokken 12.00

Klokken 13.00 offentligjøres innholdet på en pressekonferanse i Oslo.