AUF-leder Eskil Pedersen var blant talerne i Oslo Domkirkes minnegudstjeneste.

  • Se talen i videoen øverst.

— Det er bare ett år siden, men det føles så lenge. Det er et helt år siden, men det føles så kort, sa Pedersen til en fullsatt domkirke.

Han brukte sin tale til å hylle den innsatsen de åtte ofrene fra Regjeringskvartalet har gjort, i tillegg til de 69 som mistet livet på AUFs sommerleir i Tyrifjorden.

- Sorg, men også stolthet

— Mye har handlet om Utøya og AUF. Ikke like mye om de åtte menneskene som ble revet bort i hjertet av Oslo. Alle som døde i Regjeringskvartalet, døde så altfor tidlig. I dag tenker vi på dem med sorg, men også med stolthet over det de fikk gjort.

Senere i dag skal Pedersen og AUF samles på Utøya.

— I dag er det 69 som mangler. For ett år siden var dere jo der, rett ved siden av oss, dere klemte oss og lo med oss. Nå er dere borte. I dag minnes vi alt det gode dere var, alt det gode dere stod for.

AUF-lederen rettet også en stor takk til de som gjorde en stor innsats i tiden etter at terroren rammet.

— I dag er også en dag for å takke. Takk statsminister og takk til det politiske Norge, for at dere brakte oss sammen, sa Pedersen og takket også nødetatene, båtfolket, lokalsammfunnene, kongefamilien og kirken.

- Vi må fremover

— Kjære venner, da det åpne, trygge Norge ble angrepet sto vi sammen. Folket valgte andre våpen; ordene, rettsstaten og demokratiet. Det siste året har vist oss hva som er sterkest.

— Vi må fortsatt ta vare på alt vi tror på. For vår egen del, men også for å hedre de som måtte bøte med sine liv. I dag skal vi savne og minnes.I morgen starter en ny dag. Vi må fremover. Ikke uten sorg. Ikke uten smerte.

OSLO DOMKIRKE: AUF-leder Eskil Pedersen talte under minnegudstjenesten.
SCANPIX