Sammen med Singapores miljøvernminister Yaacob Ibrahim skal Solheim lede konsultasjoner om handel, skipsfart og luftfart i København.

— Jeg håper vi skal komme et skritt videre med disse viktige spørsmålene. Vi kommer neppe til å løse alle problemer, men skal lytte til hva landene sier og komme med innspill til den danske forhandlingsledelsen. Det er svært viktig å hjelpe Danmark i denne prosessen. Connie Hedegaard har verdens vanskeligste jobb akkurat nå, sier Erik Solheim i en pressemelding.

I går sa miljøvernministeren at forhandlingene beveger seg framover millimeter for millimeter.

— Vi er nødt til å gire om nå, uttalte Solheim.

— Ansvar for å være pådriver

Klimatoppmøtets president Connie Hedegaard foreslo mandag å utnevne noen av landenes ministre som ansvarlige for konsultasjoner om utvalgte spørsmål. De har fått frist til å avgi rapport i løpet av tirsdag. Hensikten er å komme videre på veien mot et avtaleforslag som kan presenteres for stats- og regjeringssjefene.

Hedegaard la vekt på at det skal være en åpen prosess. Solheim var en av ministrene som ble utnevnt på møtet.

— Som stor skipsfartsnasjon har Norge vært en pådriver for å få til dette. Disse utslippene er ikke regulert i dag, blant annet fordi det er vanskelig å fastslå hvilket land som skal stå anvarlig for utslippene, sier Solheim.

Spent situasjon

I tillegg skal Solheim lede konsultasjoner om handelsspørsmål, spesielt spørsmålet om adgangen til handelsrestriksjoner mot land som ikke overholder sine klimaforpliktelser. Det er henvist til handel flere steder i forhandlingsteksten. Derfor prøver man å få en felles løsning på dette.

Situasjonen på klimatoppmøtet i København er nå svært spent. Partene står langt fra hverandre, og tidligere idag forlot representantene fra u-landene forhandlingene i protest.