— Jeg tror ikke vi vil få færre ansatte i offentlig sektor eller at vi kan bruke mindre penger. Men jeg tror tjenestene kan bli mye bedre. Det er der den store gevinsten ligger, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

Begeistret

Det var rene hallelujastemningen da ministeren i går gjestet Bergen Høyres årsmøte.

Men Norman gikk langt i å temme de aller mest privatiseringskåte i partiet.

— Det er ikke mange som ønsker seg et samfunn der det offentlige bare er i stand til å tilby en halvgod skole eller et halvgodt helsevesen. Et slikt samfunn bryter med vår grunnleggende filosofi. Men det er et misforhold mellom de tjenestene folk forventer og de tjenestene folk får. Gapet er så stort og vokser så dramatisk at vi må foreta noen valg, sa Norman.

En rapport fra Statskonsult ble flittig brukt av Jan Petersen og Høyre i valgkampen for å vise at det offentlige kunne spare milliarder. Summen 40 milliarder ble løslig anslått, men den forutsatte at fylkeskommunen skulle nedlegges. Budskapet fra Norman i går er at det ikke er mulig å bruke mindre penger på offentlig sektor, men heller ikke særlig mye mer.

— Vi må godta en stor offentlig sektor, men den skal bli bedre.

Sulter til sammenslåing

Høyre har innsett at slaget om nedlegging av fylkeskommunen er tapt i regjeringssamarbeid med KrF og Venstre.

— Statsministeren har pålagt oss å si «jeg er glad i fylkeskommunen» fem ganger om dagen, sa Norman. Til tross for den pålagte øvelsen fremstod ikke Norman som helt overbevist. Men han har kapitulert. På samme vis som han har gitt opp tanken på å legge ned flere småkommuner.

— Vi hadde bare skapt borgerkrigstilstander for 20 år frem i tiden om vi hadde vedtatt å legge ned hundre kommuner.

I stedet for nedlegging skal kommunene sultes til samarbeid.

— Vi må gi økonomiske rammer som ikke gjør det mulig for de minste kommunene å være selvforsynt på alle områder, sier Norman.

Likt og ulikt

Ministeren er opptatt av å skille mellom den delen av det offentlige som forvalter penger og rettigheter og den delen som utfører tjenestene.

— I den sosialdemokratiske tankegang er alle like, også som brukere. Tenk om en frisør hadde tenkt slikt, da hadde vi alle gått rundt med samme sveis. Vi må behandles ulikt fordi vi er forskjellige, sa Norman.

Han tok frem en-sengs-reformen som et skrekkeksempel på statlig styringsiver.

— Ensengsreformen er en mystisk tilnærming til ønsket om å bedre situasjonen for eldre. Kanskje er det noen eldre som setter mer pleie og bedre stell høyere enn å sove alene om natten, spurte Norman.

KOM TIL SINE EGNE: Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman vil desentralisere makt og myndighet. – De som er nærmest brukerne er de beste til å utforme gode tjenester, sa Norman da han besøkte Bergen Høyre i går.
FOTO: ROAR CHRISTIANSEN