Hun ville ikke si noe konkret om hvilke tiltak det kan bli snakk om, men nøyde seg med å si at regjeringen har et sett med tiltak å velge mellom.

– Rådene er entydige. Det er helt nødvendig å gjøre noe drastisk med utslippene i alle verdens land. Vi er nødt til å redusere dramatisk både hjemme og ute. Skal vi ha troverdighet internasjonalt må vi ta betydelige kutt hjemme, sa hun.

Hun sa at rapporten er en bekreftelse på at det er mulig å foreta store kutt til overkommelige kostnader.

– Denne rapporten vil få stor betydning i sluttspurten av regjeringens melding om klimapolitikken, sa Bjørnøy.

¿ Det er helt nødvendig å gjøre noe drastisk for å redusere utslippene også i Norge, sa miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) da hun mottok den tredje delrapporten fra FNs klimapanel fredag.