• Hvis alle føder samtidig får vi en utfordring, sier overjordmor Gunn Gabrielsen ved Kvinneklinikken.

Overjordmoren tror den varslede fødeboomen ved Haukeland kanhenge sammen med at det er lettere å få barnehageplass hvis barnet er født før 1.september. En annen grunn mener hun kan være endringene i foreldreperminsjonensom trår i kraft 1. juli.

— Går det an å planlegge så nøyaktig?

— Med dagens prevensjonsmidler er det mulig. Noen treffer ognoen treffer ikke. Hvis 200 av 5200 fødende treffer med planleggingen er detnok til at det blir en utfordring for oss, sier Gabrielsen.

— Vi må planlegge ut fra de tallene vi har og lage rom iherberget, rett og slett. Kanskje kan vi finne andre barselplasser påKvinneklinikken. Heldigvis er det lavere aktivitet på gynekologisk avdeling, såkanskje kan vi låne noe av kapasiteten der. Den største utfordringen er at detfaller sammen med ferieavviklingen.

Som klinikkoverelge Børdahl forsikrer overjordmoren at ingenskal bli kastet ut fra Kvinneklinikken før de selv er klare for det.

— Ingen vil bli skrevet ut raskere enn normalt hvis de ikkevil det selv. Det har tidligere vært somre der vi har spurt folk selv om dekanskje ikke har lyst til å reise hjem, men da vil de få et oppfølgingstilbud.

- Hva om alle som har termin i august faktisk føder da?

— Da må vi kalle inn alt vi har. Hvis vi får en situasjon påhuset der det er veldig fullt med fødende og ikke nok personale, kan vi alltidkalle inn folk på kort varsel.

Selv om det kan bli trangt om plassen på føden, vil ikkeoverjordmoren anbefale fødende å vurdere hjemmefødsel av den grunn.