Espen Barth Eide, som er Anne-Grete Strøm-Erichsens nærmeste medarbeider i Forsvarsdepartementet, er mildest talt overrasket over at Petersen går så hardt ut mot proposisjonen om kampflyene, slik som han gjør i intervjuet med bt.no.

– Lederen av forsvarskomiteen vet utmerket godt at en del informasjon ikke kan offentliggjøres i en slik trykksak. Det dreier seg om hemmeligheter som amerikanerne har, og en del som vi har, og som andre ellers besitter. Det dreier seg kort sagt om hemmeligheter som ikke alle ønsker å dele med hverandre, sier Barth Eide.

Dette er en av grunnene til at stortingsproposisjon nr. 36 om kjøp av nye kampfly ikke er større enn vel 11 sider, forklarer han. Men statssekretæren sier at dette så visst ikke er noe enestående. Proposisjonen om kjøp av nye fregatter for eksempel var bare på 6 sider.

– Vi tilbød oss å briefe

– Men Jan Petersen og forsvarskomiteen skal selvsagt få all den informasjonen de trenger. Det ga vi for øvrig beskjed om da proposisjonen ble lagt frem like før jul. Vi tilbød oss å briefe komiteen, men fikk vite at den ville vente litt.

Det er ingen problemer med å gi en slik muntlig brief, for alle i forsvarskomiteen har den nødvendige sikkerhetsklarering, sier statssekretæren.

– Vil ikke du og Anne-Grete Strøm-Erichsen ha løpende kontakt med forsvarskomiteen mens den arbeider med innstillingen til Stortinget nå i vår?

– Jo, selvsagt. Vi legger til grunn at komiteen vil innkalle både oss, forsvarssjefen og andre for å utfylle det bildet vi har gitt i stortingsproposisjonen.

Langt frem til mål

– Men kan du forsvare at det i proposisjonen bare er spandert halvannen spalte med omtale av økonomien i flykjøpet?

– Vel, det er noe mer enn det. Men husk at vi ved denne anledningen bare ber om Stortingets samtykke til å innlede forhandlinger om kjøp av nye kampfly. Det er langt frem før vi er mål. Vi kan jo ikke godt oppgi i et slikt dokument hvor mye vi er innstilt på å betale. Det sier seg jo selv, sier Barth Eide.

– Det er kort sagt en underlig kritikk Jan Petersen fremfører. Men jeg er tross alt glad for at han er enig i konklusjonen – om at Norge er best tjent med å satse på amerikanske JSF, sier statssekretæren videre.

Det første av disse 56 kampflyene fra Lockheed Martin-fabrikken kan etter alt å dømme ikke bli levert før 2016. Det forutsetter at endelig kjøpsavtale må inngås senest i 2014.

– Det blir derfor hardt arbeid fra nå av og i fem år fremover, sier Espen Barth Eide.

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Espen Barth Eide (til v.), og forsvarssjef, general Sverre Diesen.
Bjelland, Håvard