• Vi er selv allerede bakpå når det gjelder kapasitet til å dekke egne behov i kraftforsyningen, sier teknologidirektør i østdanske ENERGI E2, Mogens Arndt.

Siste maidagen i år trykket kronprins Frederik på startknappen på det nye gigantiske varmekraftverket Avedøre.

— Da vi ikke har nye planer og må skrote 100.000 kilowatt (100 MW) om året, får vi selv knapphet i årene fremover, sier Arndt til energibladet Eltra på Jylland.

Han minner om det nye EU-direktivet som krever at store varmekraftverk må fjerne CO2 og svovel fra røykgassen.

— Det vil føre til en rekke stengninger av varmekraftverk i Nord-Europa, sier Mogens Arndt.

Han får støtte av sjefen for Danmarks største energiselskap, Elsam.

— Alt tyder på effektmangel på vinterstid i Nord-Europa, sier administrerende direktør Peter Høstgaard Jensen i Elsam.

Og effektmangel betyr utkobling, det vil si mørklegging i perioder.