• Norske myndigheter har gjort alt som er mulig å gjøre for å hindre spredning av munn- og klovsyken fra Storbritannia, sier landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen. Han ber folk kvitte seg med kjøtt fra Storbritannia.

Statens dyrehelsetilsyn, som er beskyttelsesmyndighet i slike saker, besluttet tirsdag å innføres importforbud mot kjøtt og kjøttprodukter fra Storbritannia og Nord-Irland.

Beslutningen ble truffet uavhengig av politiske myndigheter, og uten konsultasjon med den politiske ledelsen i Landbruksdepartementet.

— Dyr og varer kan stoppes med importforbud. Folk derimot må møtes med kunnskap og informasjon, sier statsråden.

Han legger til at myndighetene ikke har vurdert ytterligere tiltak for å beskytte norske dyrebesetninger mot smittefaren. Importforbudet som ble innført tirsdag omfatter ferskt kjøtt og kjøttprodukter samt melk og melkeprodukter.

Avventer situasjonen Landbruksministeren sier at norske myndighetene nå bare kan avvente situasjonen og følger nøye med. Han ber imidlertid folk som har tatt med seg kjøtt fra Storbritannia om å kvitte seg med det.

— Folk bør vurdere å gå til distriktsveterinæren og kvitte seg med kjøtt kjøpt i Storbritannia. Hvis man har vært i kontakt med kjøtt fra Storbritannia, bør man også søke råd i stedet for å sitte hjemme og bekymre seg, sier statsråden.

Han oppfordrer folk til å være forsiktige og heller destruere kjøttet enn å beholde britisk kjøtt dersom de er i tvil.

— Folk som har vært i kontakt med engelske dyrebesetninger skal vite at de representerer en betydelig smitterisiko, poengterer Bjarne Håkon Hanssen.

Skjerper kontrollen Tollvesenet i Kristiansand besluttet tirsdag å skjerpe kontrollen etter at det ble innført importforbud mot kjøtt og kjøttprodukter fra Storbritannia og Nord-Irland.

Ifølge toll- og kontrollsjef Per Emil Wikøren i Agder vil tollerne være spesielt oppmerksomme på ferjetrafikken mellom Newcastle og Kristiansand for å undersøke om reisende forholder seg til innførselsforbudet.

NTB

ADVARER: Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen ber folk kaste britisk kjøtt. Han mener norske myndigheter ikke kan gjøre mer for å hindre spredning av munn- og klovsyke. (FOTO: SCANPIX)