Fylkesordføreren i Hordaland sier til Bergens Tidende at det har gått mer og mer opp for ham at fylkespolitikerne ikke har utnyttet mulighetene til å engasjere seg i store saker.— Vi har lojalt holdt oss til de oppgaver som er knyttet til budsjettet, og vært tilsvarende forsiktige og passive i å engasjere oss i saker som gjelder for eksempel fiskeriene, forsvaret og landbruket.Dette er jo sentrale distriktsspørsmål hvor vi kunne ha tatt flere viktige initiativ, sier Handeland., som ser med forventning frem til at fylkeskommunene skal få nye oppgaver. I tillegg til det som er allerede er lekket ut, mener han at også høyskolene vil være et naturlig ansvarsområde for fylkene. Det samme gjelder arbeidsmarkedsetaten og oppgaver knyttet til UDI (flyktning- og asylsaker).