• Når Thor Heyerdahl nå er gått bort, 87 år gammel, har Norge mistet en original og spektakulær forsker, oppdager og eventyrer, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

I et minneord på vegne av regjeringen sier Bondevik at Norge har mistet en landsmann som gjennom mer enn femti år var blant de mest kjente nordmenn verden over.

— Han var den glade larviksgutten som erobret verden, uten noen gang å glemme hvor han kom fra, sier Bondevik.

Han hadde selv gleden av å møte Heyerdahl personlig, blant annet på Bjørnsonfestivalen i Molde i fjor sommer.

I minneordet går Bondevik gjennom Thor Heyerdahls forskning og oppdagelsesferder verden rundt:

ý- tter studier i etnografi og zoologi gikk Thor Heyerdahl oppfinnsomt ut i felten for å prøve ut sine tanker om tidligere tiders kulturkontakt og kulturspredning. Med balsaflåten Kon-Tiki søkte Heyerdahl i 1947 å vise at øyer i Polynesia kunne ha blitt befolket fra Sør-Amerika. Med sivbåtene Ra I og Ra II søkte han i 1969 og 1970 å vise tidlig kulturkontakt mellom Nord-Afrika og Amerika. Og med papyrusbåten Tigris søkte han i 1977 og 1978 å vise tidlige kulturvandringer innerst i Det indiske hav, sier Bondevik.

Han nevner også at Heyerdahl de seneste årene har arbeidet med mulige forbindelser mellom norrøn kultur og dagens Aserbajdsjan.

— På vegne av regjeringen lyser jeg fred over Thor Heyerdahls minne, sier Bondevik i minneordet.

MINNER HEYERDAHL: Statsminister Kjell Magne Bondevik.
Foto: Scanpix