Jeg stiller selv mange spørsmål og søker mange svar. Men det finnes nok spørsmål vi trolig aldri vil få noe fullgodt svar på, sier Støre til NTB.

Han vil ikke si hva han selv opplever som viktigst å få klarhet i, men viser i stedet til torsdagens åpne stortingshøring om terrorangrepet på Kabul Serena Hotel 14. januar.

– Jeg ser fram til å møte i høringen og vil besvare alle spørsmål så godt jeg kan, sier han.

Kritikk

Ellen Hofsvang som mistet samboeren Carsten Thomassen under terrorangrepet, kritiserer UDs rapport om det som skjedde i flere aviser onsdag. Hun mener flere sentrale spørsmål er ubesvarte og etterlyser selvkritikk fra norske myndigheter.

– Jeg savner ærlighet og redelighet om hva som ikke virket optimalt, sier hun til Dagbladet.

Hofsvang er spesielt kritisk til at det tok nærmere en halv time å få viderebrakt beskjeden om at hennes samboer var hardt skadd. Hun stiller seg også spørsmål ved hvorfor Thomassen ikke ble evakuert samtidig med UDs Bjørn Svenungsen.

– Jeg har all mulig medfølelse og forståelse for at hun stiller disse spørsmålene. Jeg har møtt Ellen Hofsvang ved flere anledninger og spørsmålene hennes er ikke nye for meg, sier Støre.

Han legger ikke skjul på at opplevelsene i Kabul sitter i.

– Det er ikke tvil om at denne saken er personlig krevende for oss som var med. Men det fratar oss ikke ansvaret for å kartlegge det som skjedde, hva vi gjorde og betydningen av det, sier han.

– På tide

Under torsdagens åpne høring i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité vil pressefolkene som ble øyenvitner til terrorangrepet for første gang i en offisiell sammenheng bli bedt om å gi sin versjon.

– Jeg er kritisk til at vi ikke tidligere har fått muligheten til å fortelle offentligheten hva vi opplevde, annet enn gjennom våre egne medier. Det er viktig å få belyst det som skjedde fra alle mulige vinkler, og vi var nære vitner, sier TV 2-reporter Fredrik Græsvik til NTB.

Han stusser over at UD ikke tok kontakt med ham enda han personlig blir nevnt flere ganger i redegjørelsen som er oversendt Stortinget.

– Når det gjentatte ganger er referert til telefonsamtaler jeg hadde med flere myndighetspersoner, synes jeg i det minste de kunne tatt seg bryet med å sjekke hvordan jeg opplevde situasjonen, sier Græsvik.

Avhør

Den erfarne TV-reporteren understreker at han kjenner seg godt igjen i situasjonsbeskrivelsen fra Utenriksdepartementet og sier han ikke har noe å utsette på hvordan telefonsamtalene er blitt referert.

– Men redegjørelsen gir ikke et fullstendig bilde av det som skjedde. Det er ting som mangler som gjør at vi alle har spørsmål vi vil ha svar på, sier han.

Først denne uka tok voldsavsnittet i Oslo politidistrikt kontakt med Græsvik og andre pressefolk som var til stede i under angrepet på hotellet.

– Jeg skal møte i avhør i løpet av uka. Det er jeg positiv til, men dette burde ha skjedd langt tidligere – umiddelbart etter at Carsten ble drept. Det er gått nesten to måneder, sier TV 2-reporteren.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier UDs ønske om å gi en framstilling av egne vurderinger er årsaken til at pressefolkenes versjon ikke inngår i redegjørelsen.

SCANPIX