• Velgerne spør etter praktiske resultater. Vi er bare pragmatiske, og har rett og slett tilpasset oss den økonomiske virkeligheten, sier Arne Sortevik.

Fremskrittspartiets fremste representant fra Hordaland ser absolutt ikke noe dramatisk i det hamskiftet partiet har gjennomgått i det siste. Sortevik mener at Frp bare har forsøkt å innfri folks forventninger, ikke minst når det gjelder bruken av de enorme oljeinntektene:

— Norsk økonomi ser jo helt annerledes ut enn for bare fem år siden. Over alt der jeg ferdes møter jeg folk som ikke aksepterer at man skal være så påholden med å bruke disse inntektene, sier han.

Barnehagene

Den nye linjen i barnehagepolitikken begrunner Sortevik slik:

— Det har vært altfor dårlig tilbud til dem som har bruk for barnehageplass, og nå har vi endelig skikkelig råd til å forbedre disse tjenestene. Ekstra tilfredsstillende er det at vi har fått likestilling mellom offentlige og private barnehager.

— Men Frp har alltid vært meget restriktiv i å gi direkte driftsstøtte?

— Jammen, nå har vi som nevnt en økonomisk overflod på statens side som forsvarer dette. Det er det samme som ligger bak holdningen til u-hjelpen.

— I så måte er vel motivet helst å tekkes KrF?

— Man får tolke det som man vil. I det politiske liv er det viktig å være tilpasningsdyktig for å overleve, på samme måte som i næringslivet. Andre partier har oppdaget det for sent.

For lite norsk kapital

— Er dette også forklaringen på at Frp ikke lenger har noe hastverk med å avvikle statlig eierskap i næringslivet?

— Det er nødvendig å ha is i magen og ikke selge for enhver pris. Det er i dag ikke tilstrekkelig med norske investorer til å overta, og det er viktig å unngå at store bedrifter kommer på utenlandske hender.

— Enkelte påstår at kuvendingene er uttrykk for prinsippløshet?

— Nei da, men når vi skal utøve politisk arbeid, kommer vi ikke forbi å la pragmatismen være en viktig rettesnor, sier Sortevik.