– Vi håper denne saken blir glemt så fort som mulig. Det er svært mange norske innvandrere som er lei seg i dag. Jeg har fått mange telefoner fra folk som lurer på om dette er siste gang en norsk innvandrer blir statsråd, sier formann i nystartede Norsk Innvandrerparti, Moussa El-Hage.

— Modig statsminister

Han understreker at han ikke kjenner Manuela Ramin-Osmundsen personlig, og ikke kjenner saken i detalj.

– Jeg synes statsministeren er en svært modig mann, og jeg takker ham veldig for å ha utnevnt den første norske innvandreren til statsråd. Vi håper det ikke blir siste gang, men jeg frykter at det kan ta lengre tid på grunn av denne saken, sier El-Hage.

Kvotering

Selv går hans parti inn for kvotering av minst en eller to innvandrerstatsråder i hver regjering.

– Norske innvandrere spiller en stor rolle i Norge. Vi jobber i Norge og er lojale overfor Norge, og det er viktig at vi deltar i norsk samfunnsaktivitet. Dette er en sak som gjelder en person, og jeg håper den ikke kommer til å ramme en hel gruppe, sier El-Hage.

- Et tankekors

Også redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, håper saken ikke får konsekvenser for andre med innvandrerbakgrunn som søker en politisk karriere i Norge.

— Men det er jo et dårlig signal. Etter at to statssekretærer med en annen etnisk bakgrunn enn de fleste nordmenn har måttet gå, er vi nå i den situasjonen at ingen med innvandrerbakgrunn har lyktes i det norske regjeringsapparatet. Det er et tankekors, sier han til Dagbladet.

Dagbladets politiske redaktør, frykter at Ramin-Osmundsens fall vil bli brukt mot framtidige politikere med innvandrerbakgrunn.

— Dessverre er det med innvandrere som det var med kvinner den gangen de var en minoritet i maktposisjoner: Når en kvinne feilet, feilet hun på vegne av alle. det er det mest tragiske i denne saken, sier hun i Dagbladet.

Privat
- DÅRLIG SIGNAL: - Ingen med innvandrerbakgrunn har lyktes i det norske regjeringsapparatet. Det er et tankekors, sier Harald Stanghelle til Dagbladet.