— Vi har jobbet hardt for å få så gode ordninger som mulig. Vi er ikke i mål. Saken har vært tema på alle møter utenriksminister Thorbjørn Jagland og jeg har deltatt i med EU de siste månedene.Det er innholdet i konsultasjonsordningene EU og Norge nå drøfter. Det er enighet om antall møter og hvilke organ Norge kan være med i. Avhengig av rask informasjon - Det er sentralt at vi sikres rask informasjon. Opplever vi at informasjon gis i ettertid, har vi et problem. Og føler vi at vi ikke tas med på råd, kan man jo bare glemme norsk deltakelse i en EU-operasjon, understreker forsvarsminister Bjørn Tore Godal. Han er imidlertid kritisk til tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer, som gjennom Bergens Tidende nylig advarte mot norsk deltakelse i EU-hæren. Undrende til Løwer Løwer uttrykte sterk bekymring for norsk deltakelse i EU-operasjoner så lenge Norge utelukkes fra EUs ministerråd. Hun påpekte at EU kan gjøre beslutninger på vegne av Norge og av betydning for norske soldater. Men Godal sier Norge hele tiden har erkjent at det ikke var mulig å få adgang til EUs øverste politiske organer.- Det var aldri noen forutsetning av at Norge skulle sikres adgang til EUs ministerråd. Hvis Løwer mener det, må det bero på en misforståelse. Jeg stiller meg undrende til uttalelser som antyder at vi står overfor en ny situasjon. Det var regjeringen Bondevik som varslet at Norge ønsket å være med i EUs forsvarssamarbeid. Opposisjonen på Stortinget ga sin tilslutning til dette, sier Bjørn Tore Godal. Norge mangler ryggdekning Han understreker at Norge kan si nei til å delta i EU-styrte operasjoner, og at vi når som helst kan trekke oss ut av en slik operasjon. - Men det er samtidig usannsynlig at vi trekker oss ut av en aksjon vi eventuelt har vært med på å planlegge, påpeker Godal. Godal advarer samtidig mot det han kaller manglende internasjonal politisk ryggdekning for Norge.- På lang sikt kan vi, med våre store havområder, komme i en situasjon hvor vi må aksjonere mot overgrep fra andre. Det kan eksempelvis være rettet mot russiske, islandske eller EU-lands interesser. Russland prioriterer for tiden EU i stor grad, og Norge vurderes mer som et land hvis interesser henger sammen med USA. Vi kan se for oss en akse EU-Russland som tvinger Norge lenger ut i Atlanterhavet, sier Godal.Han minner om at Norge nylig oppbrakte en russisk tråler.- Mange slike saker på kort tid kan fremprovosere en antinorsk holdning.- I en slik situasjon ville et EU-medlemskap gi politisk ryggdekning i en annen grad enn det vi har i dag, sier Godal.