– Vi burde brukt en geolog i vurderingen av sikkerheten, og vi gir Geir Bertelsen rett i at det burde vært spesialkompetanse på stedet. Også etter sprengningen, sier daglig leder Oddgeir Svinø i Svinø entreprenørfirma til Dagbladet.

Geolog Geir Bertelsen advarte mot rasfare i fjellveggen bak Fjelltunvegen 31 i Ålesund. Han laget en rapport med en rekke anbefalinger angående sprengningsarbeidet, men han ble selv aldri kalt tilbake for å gjøre ferdig jobben.

Les rapporten her

Sikkerhetsvurderingen ble gjort av entreprenørfirmaet og byggherre Steinar Trygstad AS.

– Vi mente vurderingene som ble gjort var gode nok. Jeg hørte aldri snakk om å kalle tilbake Bertelsen. Men nå hadde det vært herlig om noen hadde tilkalt en geolog istedenfor, sier Svinø.

Han forteller at de gikk gjennom alle punktene til Bertelsen i sikkerhetsvurderingen. I tillegg brukte de et tunnelsikringsskjema.

Uforstående

Daglig leder Tom Arne Olsen i firmaet Rambøll Norge AS, som kjøpte opp Steinar Trygstad AS, stiller seg uforstående til Svinøs uttalelser.

– Jeg har hatt et møte med ham. Der kom det ikke fram at han mente en geolog burde vært brukt i vurdering av sikkerhetstiltak etter sprengningsarbeidet, sier Olsen til Dagbladet.

Umulig å forutse Selv om Bertelsen hadde kommet tilbake for å gjøre sikkerhetsvurderingen mener likevel Svinø det neppe hadde hjulpet.

– Omfanget av dette raset er enormt. Jeg tror ikke han kunne forutsett dette selv om han hadde vært med videre. Årsaken til dette raset har ingenting med de punktene som Bertelsen tar opp i rapporten. Jeg tror derfor ikke det hadde vært mulig å unngå denne skaden, sier Svinø.

— Det kan virke som om det enten har blitt brukt for få eller for korte bolter. Jeg anbefalte utbyggerne å utrede detaljene i sikringsbehovet etter sprengningen, men jeg vet ikke om det ble gjort, sier han.

Les også: - Så ut som et bombenedslag

Les også: - Raste ned en hel etasje

Les også: Frykter at fem er omkommet

ODD MEHUS
AVVISER KRITIKKEN:Jan Knutsen (t.v.) og Tom Arne Olsen mener alle retningslinjer ble fulgt da blokken ble bygd.
SVEIN EKORNESVÅG