Ungdomspartiene— og organisasjonene har brukt mye tid på planleggingen av årets sommerleirer som etter planen skulle avholdes i ukene fremover. Men etter tragedien på Utøya, velger nå flere å avlyse arrangementet.

Politiet har foreløpig ikke gått ut med noen vurdering av risiko eller behov for sikkerhetstiltak på ungdomsleire de neste ukene. Dermed er det opp til hver enkelt organisasjon om de vil opprettholde sine leirer.

— Vår sommerleir skulle ha vært fra i dag og fram til søndag på Utøya. Avgjørelsen ble tatt tidlig og alle var enige om at det var det eneste riktige å gjøre, sier sommerleirsjef Endre Flatmo i Sosialistisk Ungdom (SU).

Avlyser av respekt

Flatmo forteller at mange i Sosialistisk Ungdom har venner og bekjente som er omkommet, savnet og såret.

— Vi er et lite miljø og dette føles veldig nært, selv om vi aldri kan forestille oss det helvete som foregikk på Utøya fredag.

— Vi valgte å avlyse av respekt for våre kamerater i AUF, sier han.

Ungomspolitikeren mener det hadde vært umulig å gjennomføre en leir på Utøya nå.

— Jeg vet at RU også har avlyst.De skulle ha leir på Utøya etter oss, sier han.

Her kan du lese mer om begrunnelsen til de ulike organisasjonene:

Redd Barna PRESS

«På grunn av den ufattelige tragedien som har rammet oss, har PRESS valgt å avlyse årets sommerleir som skulle startet i dag», skriver PRESS på sine hjemmesider.

Sosialistisk Ungdom

«På grunn av gårsdagens hendelser blir SUs sommerleir 2011 avlyst. Vi sender våre tanker til alle kamerater i AUF i dag», skriver Sosialistisk Ungdom på sine hjemmesider.

Unge Venstre

Unge Venstre har valgt å arrangere en samling for medlemmene i august, men de opprinnelige sommerleirplanene kanselleres.

Natur og Ungdom

«Ut fra en helhetsvurdering har Natur og Ungdom besluttet å avlyse sommerleiren som skulle finne sted på Fosen 1.-5. august. Samtidig er det viktig at NU-ere får mulighet til å samles og møte våre egne. Vi jobber derfor med mål om å få til et alternativt arrangement, åpent for alle medlemmer», heter det på ungdomsorganisasjonens hjemmesider.

Rød Ungdom

«Vi har besluttet å avlyse sommerleiren vår i lys av gårsdagens hendelser. Alle våre tanker går til de pårørende. Vi føler med dere», skriver Iver Johansen Aastebøl, Leder i Rød Ungdom på organisasjonens hjemmeside.

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)

FpU skulle fra 6-7 august Skottevik utenfor Kristiansand. Sentralstyret har bestemt seg for å gjennomføre sommerleiren.

Unge Høyre

Unge Høyres hadde en storsamling i vår, men en større debattcamp avholdes norsmalt andre uken i august på Hove i Aust Agder. Ungdomspartiet har ikke avgjort om de skal opprettholde arrangemeentet.

«Vi vurderer forløpende om det er riktig å ha noe sånt, om vi skal avlyse hele eller ha en samling», skriver leder Henrik Asheim i en e-post til bt.no.

Kristelig Folkepartis Ungdom (KrfU)

KrFu har allerede avholt sin sommerleir i juli.

Senterungdommen

Hadde en skoleringsamling siste helgen i juli.