— Hun var en egosentrisk person, men hun har alltid trengt støtte og hjelp. Det er som om hun har et bristepunkt. Det virket som hun levde med en indre konflikt, sa Sverre Kirkemo.

I vennekretsen opptrådte Veronica manipulerende og laget stadig intriger, slik at den ene ble satt opp mot den andre, ifølge Sverre Kirkemo.

Han mente likevel at han skulle ha klart å bringe de to jentene sine sammen, dersom han ikke var blitt hindret av blant andre Frode Sulland, Veronicas advokat.

Under eksaminasjonen fredag ble det ganske ampert mellom Kirkemo og Sulland, men det endte med at lagmannen brøt inn og sa at nå måtte advokaten snart spørre om noe som har interesse for saken.

— Vi kan ikke trevle opp hvert eneste punkt, men må komme videre, sa lagmannen.

Da ble stemningen enda mer amper og Kirkemo hevdet at Frode Sulland hadde påvirket han til å gi forklaringer som han etter hvert selv forsto måtte være feil.

— Jeg var ikke mann for å stå for mine egne tanker, men valgte i stedet å nekte å gå i avhør. Etter hvert valgte jeg likevel å fortelle ting slik jeg etter beste evne husket og forsto på eget grunnlag, sa Kirkemo.

VITNET: Sverre Kirkemo, vitnet i Orderud-saken i Eidsivating lagmannsrett på Lillestrøm torsdag.