Norske Lakseelver, som organiserer interessene i 100 norske lakseelver, reagerer på at mange av de gjeldende oppdrettsfrie sonene i viktige fjorder blir tatt bort. Det medfører etter deres mening at det heretter blir få eller ingen restriksjoner for oppdrettsnæringen. — Det ser ut til at myndighetene har gjort et bevisst valg av oppdrettslaks framfor villaks, hevdes det i en pressemelding. Organisasjonen mener at det som i utgangspunktet skulle være et arbeid der alle parter bidro for å redde villaksen, nå kan resultere i at oppdrettsnæringen profitterer sterkt.