For to og et halvt år siden disputerte han for dr.polit-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Den tenkende soldat? — Verneplikt i Norge som demokratisk institusjon.

— Verneplikten har en sterk demokratisk forankring, selv om de fleste andre europeiske land har avskaffet den, sier Tom Skauge.

I Bergens Tidende søndag kom det frem at utførelse av førstegangstjeneste er blitt kraftig uthult de siste årene. For elleve år siden hadde Forsvaret behov for 20.000 soldater. I år er behovet under det halve. Det medfører at seks av ti unge slipper å iføre seg Kongens klær.

Ikke diskusjonstema

Til nå har avskaffelse av allmenn verneplikt knapt vært diskusjonstema på den politiske agendaen.

— Verneplikten står politisk sterkt i Norge, understreker Tom Skauge.

Han mener det er uheldig at fokus for Forsvaret i dag handler mer om investeringer enn om selve driften.

— Vi bygger fregatter til 25 milliarder, mens det samtidig er fare for at de må gå i bøyene fordi det ikke er penger til å drive dem, sier han.

Sikkerhetsoppgaver

Tom Skauge mener det er viktig å opprettholde verneplikten for å ivareta Norges viktige sikkerhetsoppgaver.

— Snart seiler det daglig russiske giganttankere langs norskekysten. Når vi tar sikkerhetsopplegget rundt disse transportene på alvor, har vi absolutt bruk for vernepliktig personell. Da kan antall unge som må utføre førstegangstjeneste igjen øke, sier han.

Han har ikke tro på et lønnet, profesjonelt forsvar.

— Da vil Forsvaret gradvis råtne på rot, sier Tom Skauge.

- Vil forsvinne i det stille

Sivilarbeidernes tillitsmann, Einar Idsøe Eidsvåg, tror både siviltjenesten og verneplikten vil forsvinne med en stille revolusjon.

— Jeg tror verneplikten vil bestå i 10-15 år til, kanskje lenger, men den blir i praksis dysset ned uten noen diskusjon, sier Idsøe Eidsvåg til militærnekter-magasinet Balder.

Han tror verneplikten gradvis vil avgå ved døden.

— Det er jo det som nå pågår i det stille, sier han.

Sverige og Danmark har beholdt verneplikten, men også der er den kraftig uthult. Ifølge magasinet Balder er det bare et fåtall andre land som nå har obligatorisk verneplikt; Kina, Taiwan, Singapore, Sør-Korea, Malaysia, Russland, Hellas, Israel, Libanon, Tyskland, Østerrike, Sveits, Finland og Norge.

FAKSIMILE av sak i BT søndag.