Mens forgjengerne Knut Arild Hareide (KrF) og Børge Brende (H) opprettet flere nye verneområder i løpet av det første året i regjering, har miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) fortsatt til gode å opprette nye nasjonalparker. Det viser en gjennomgang i siste nummer av magasinet Miljøjournalen.

Leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, er redd Senterpartiet har fått gjennomslag i regjeringen for sitt krav om vernepause.

— Miljøvernminister Helen Bjørnøy må bruke høsten og våren på å overbevise oss om at hun ikke har innført vernepause. Det kan hun gjøre ved å få gjennomført Nasjonalpark-planen og opprette de landskapsvernområdene som hoper seg opp på pulten hennes, sier Haltbrekken til BT.

Utsettelser

Det viser seg nå at fem av de syv nasjonalparkvedtakene som regjeringen skulle fatte i år, blir utsatt. Dette får Miljøjournalen bekreftet fra Fylkesmennene i de aktuelle områdene. Flere fylkesvise tematiske verneplaner er dessuten forsinket.

Miljøverndepartementet la også opp til vernevedtak i seks saker høsten 2005, men ingen av disse er hittil banket gjennom.

— Ett av områdene som fortsatt har fremtiden i det blå er Naustdal-Gjengedal i Sogn og Fjordane som har ligget i departementet siden 2001. Det haster å få vedtatt vern av området fordi parken trues av den planlagte kraftlinjen fra Fardal i Sogn og Fjordane til Ørskog i Møre og Romsdal. Vi håper at ministerens sendrektighet ikke skyldes Statnetts planer. Det vil i så fall være en skandale av dimensjoner, mener Lars Haltbrekken.

«Tar lang tid»

Miljøvernminister Helen Bjørnøy har tidligere proklamert stans i utryddelsen av arter i Norge innen 2010 som et av sine viktigste politiske mål.

— Det sier seg selv at vern er et av de viktigste virkemidlene for å få stanset nedbyggingen som truer plante- og dyrearter. Hvis ikke miljøvernministeren får opprettet de nasjonalparkene og verneområdene som ligger klar på pulten, vil hun bryte målet om å stanse utryddelsen av arten innen 2010 med brask og bram, sier Haltbrekken.

Miljøvernminister avviser at Senterpartiet har vunnet frem med forslaget om vernepause.

— Nei, vi skal følge nasjonalparkplanen og gjennomføre det som ligger i planen. Men slike saker tar ofte lang tid, sier statsråden til Miljøjournalen. Hun mener det er tilfeldigheter og uavklarte juridiske forhold som er skyld i forsinkelsene.

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning