• Dette var et dårligere resultat enn det verdens befolkning med rette kunne forvente, sier statsråd Erik Solheim om utkast til sluttekst fra Bali-konferansen.

— Norge ønsket et bedre resultat enn det som blir oppnådd her, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til BT.

Ved tretiden i natt, lokal tid, lå alt til rette for gjennombrudd i klimaforhandlingene. Da ble Solheim orientert av sine forhandlere om innholdet i et utkast til sluttekst.

Denne skulle til behandling i plenumsforsamlingen tidlig lørdag morgen. FNs generalsekretær Ban Ki-moon skulle tale til konferansen i 11-tiden (klokken fire i natt, norsk tid).

USA vant frem

I utkastet var formuleringene om et tallfestet mål for utslippskutt innen 2020 strøket etter press fra USA. Det samme er det såkalte tograders-målet.

Norge, EU og en rekke andre land sto helt til det siste fast på en målsetting om at de rike industrilandene må kutte mellom 25 og 40 prosent i utslippene av klimagasser innen 2020, sammenlignet med 1990-nivå.

Dette målet skal ligge i bunn av prosessen som skal lede frem til Kyoto-avtalens etterfølger etter 2012. Planen er at denne skal vedtas på et FN-toppmøte i København høsten 2009.

USA har under hele Bali-møtet kjempet innbitt mot denne målsettingen, eller rettesnoren som den også kalles. Og i går kveld så det altså ut til at Bush-administrasjonen vant frem.

— Vi har ikke gitt opp å få prosentmålet med som grunnlag for en ny klimaavtale som skal vedtas i 2009. Formuleringene her fra Bali stenger ingen dører, sier Solheim.

U-landene avventende

Et problem er likevel at de utvannede og svake kravene til i-landene, som altså USA presset frem, kan gjøre det vanskeligere å få med store utviklingslandene, organisert i G77-gruppen, til å påta seg forpliktelser i den nye avtalen.

Anført av USA ble også målsettingen om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt to grader fjernet fra det såkalte veikartet fra Bali.

FNs klimapanel har definert en temperaturøkning på to grader over førindustrielt nivå som grensen for når oppvarmingen med stor sannsynlighet vil få farlige effekter mange steder i verden.

I motsetning til EU og Norge, avviser Bush-administrasjonen også at en ny internasjonal avtale skal pålegge landene bindende forpliktelser. USA mener det får holde med frivillige, nasjonale utslippsreduksjoner.

- USA vil bevege seg

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ville i natt ikke karakterisere klimatoppmøtet på Bali som en fiasko.

— Egentlig ble det som forventet, selv om det kan virke rart å samle tusenvis av forhandlere fra hele verden bare for å bli enig om hva man skal forhandle om de to neste årene, sier han.

Solheim ser likevel ikke helsvart på situasjonen.

— Det vil skje mye frem mot 2009. Det er ikke mer enn to år siden president Bush påsto at klimatrusselen egentlig var en oppfinnelse for å skade amerikansk økonomi. USA vil bevege seg. Når det skjer, vil Kina gjøre det samme, tror Solheim.

Regnskogvern og CO2-fangst var fanesaker for Norge på Bali, men sluttdokumentet var uten konkret innhold på disse områdene.

— Når det gjelder regnskog er den suverent viktigste beholdningen fra Bali den enormt positive mottakelsen vi har fått rundt vårt initiativ, sier Solheim.

ÅPNE DØRER: - Formuleringene her fra Bali stenger ingen dører, sier statsråd Erik Solheim. - Men vi hadde håpet på et bedre resultat under konferansen.
MADE NAGI