• Jeg trengte et spark bak, sier student Camilla Cecilie Vislie. Hun syntes det var nyttig å gå på kurs.

I våres har Camilla Cecilie Vislie gått på «Ta ordet»-kurs, og synes hun har fått mye igjen for det.

— Det tar vanligvis svært lang tid før jeg føler meg trygg nok til å prate fritt i en større gruppe, sier hun.

— I situasjoner med mange fremmede synes jeg ikke det er lett å rekke opp hånden og svare på spørsmål, eller komme med innlegg. Vanligvis gjør jeg ikke det før helt på slutten av et semester. Og da går det jo ut over deltakelsen i undervisningen i emner der det er lagt opp til at studentene skal være aktive i diskusjonen.

Har spilt teater

I disse dager er hun i ferd med å ta muntlig eksamen i emnet «Kjønn i samfunn, kropp og språk.»

På andre områder i livet er ikke Camilla spesielt tilbaketrukket og beskjeden av seg - tvert imot, hun har jobbet med å spille fysisk teater i en teatergruppe i Stockholm i fire år.

— Men å stå på en scene og spille en rolle blir noe helt annet enn å ta ordet som seg selv, forklarer hun.

— I sosiale sammenhenger er jeg en person som ofte liker å vurdere situasjonen litt, og ikke ta plass med en gang. Det ønsker jeg å forandre på - jeg vil ikke bare være en betrakter, men en deltaker.

Greit på skolen

Som ungdom på skolen hadde hun ikke problemer med å snakke foran klassen, fordi hun kjente de andre så godt. Da blir det noe helt annet å ta ordet i et auditorium og bli bedømt av 500 ukjente mennesker.

— Å gå på et slikt kurs med gruppetrening var jeg i utgangspunktet litt skeptisk til, men jeg fant jo fort ut at alle som gikk der var helt normale! Vi ble presset ut i nye situasjoner hele tiden. Etter hvert merker du at dette går helt fint - det er ikke farlig likevel. Man lærer å ikke ta seg selv så alvorlig.

ANBEFALES: - Flere burde ta et kurs for å komme over angsten for å ta ordet. Det blir ofte svært stille på forelesninger og i seminargrupper når foreleseren spør om noe, sier student Camilla Cecilie Vislie.
Jan Tomas Espedal