• Dersom vannmagasinene ikke er oppe mot normalt nivå innen 1. juli er tiden inne til å binde strømprisen. Men bind den for kun ett år selv om det KAN gå mot varig høyere strømpriser.

Dette er rådet som Bergens Tidende får fra «sine» kilder i kraftforsyningen. Og dette bør du som forbrukere nå gjøre:

  • Følg med på utviklingen i vannmagasinene fra uke til uke. Er magasinene ikke kommet opp mot normalt nivå innen 1. juli, bør du ta fastpris for ett år (dersom det betyr noe for deg om du betaler 40 øre/kWh eller én krone/kWh gjennom kommende vinter.)
  • Det er 50/50 sjanse om strømprisen går 10 øre/kWh opp eller ytterligere fem øre/kWh ned innen 1. juli, i forhold til dagens tilbud fastpris på ca 45 øre/kWh.

BT har også sjekket NVE sine magasinvurderinger frem mot vinteren. Ikke uventet vil, på grunn av de sterkt nedtappede magasinene i mai, vannfyllingen kun bli 70 prosent i november, selv med normale nedbørsmengder i tiden frem til vinteren starter.

Ved inngangen til november 2002 var magasinfyllingen 80 prosent, altså 10 prosentpoeng høyere.. Det kan ifølge NVE bli et dårligere utgangspunkt foran kommende vinter enn foran sist vinter. Og i vinteren vi har bak oss føk strømprisen opp til 90 øre/kWh (med nettleien og moms på denne ga det priser helt opp i 135 øre/kWh på strømregningen.)