Kjørstad ber Sponheim trekke seg.

— Mange mener at lederstrid mellom to personer bare kan virke mer ødeleggende for partiet. Og at det derfor er best for partiet å la Sponheim sitte i to år til. Dessuten ser jeg ikke bort fra at den dyktige taktikeren Sponheim gjør at folk er redde for sin egen politiske karriere dersom de stiller opp. Han er flink til å nøytralisere folk, sier Kjørstad.

Ingen regjeringsmotstand

Han har til nå ikke villet uttale seg om lederstriden i Venstre. Etter de siste dagers kommentarer til debatten føler han behov for å uttale seg. Kjørstad mener det er skapt et slags inntrykk av at dette dreier seg om nestleder Aud Folkestad som er misfornøyd med alt og alle. Og at de som er mot Sponheim, er de samme som var mot at Venstre gikk inn i regjeringen.

— Kritikken mot Sponheim i mitt fylke er like sterk fra dem som er grunnleggende enig og blant dem som er uenig i at vi skulle gå inn i regjering. Og jeg har ikke registrert noen som vil ta omkamp på regjeringsspørsmålet.

Ikke samlende

Kjørstad mener det er veldig mange, både i Sogn og Fjordane og resten av landet, som mener Sponheim ikke virker samlende og derfor bør gå av.

— Personlig synes jeg det er viktigst at en blir sliten av all verdens utspill (fra Sponheim) som har en uheldig form, og som må bortforklares overfor medier og folk. Mange utspill kan det ligge gode intensjoner bak, men de får en form som bare skaper uro, og krever at en må på banen og presisere og bortforklare.

Lederen for Sogn og Fjordane Venstre mener Sponheim er en maktpolitiker. Han rydder for mye rom rundt seg og gjør det vanskelig for dem som er opposisjonelle å slippe skikkelig til.

— I tillegg opplevde vi jo det i valgkampen sist at han ikke er en stemmesanker. Folk i Venstre mener han oppfattes som arrogant av velgerne. Jeg har ikke personlig opplevd det som noe problem. Men jeg registrerer at det er en utbredt oppfatning.

Kjørstad finner det underlig at Sponheim uttaler til Bergens Tidende at Folkestad farer med løgn. Han har oppfattet at partiledelsen var enig om at man ikke skulle gå ut i mediene med sterke personkarakteristikker.

Dårlig jobb

— Jeg skal ikke ha noen mening om hvem som snakker sant., Men er de enige om ikke å komme med sterke personkarakteristikker, må det følges opp.

Kjørstad mener valgkomiteen har gjort en dårlig jobb.

— Personlig mener jeg valgkomiteen har fått så sterke signaler fra så mange at de rett og slett burde gitt Sponheim et entydig signal om at han ikke hadde støtte som leder.

— Hvem har meldt fra?

— Det har ikke jeg lyst til å liste opp. Men jeg vet det er kommet en del signaler inn som burde være klare nok, sier Ola Kjørstad.