• Jeg hadde ventet at Venstres statsråder ville ha vært mer synlige i regjeringen, sier Eldbjørg Løwer (V) som var forsvarsminister i den første Bondevik-regjeringen.

Den tidligere statsråden fra Kongsberg, som for øvrig var arbeids— og administrasjonsminister før hun fikk ansvaret for forsvarspolitikken, har ikke lenger noe verv i Venstre. Hun er likevel kritisk til en del av det partifellene står for i regjeringen.

Uten å nevne justisministeren med navn, gir hun Odd Einar Dørum en utilslørt korreks i samtale med Bergens Tidende:

- Personvernet viskes ut

— Det jeg har stilt meg mest spørrende til er endringene i personvernet. Jeg synes at det sterke hensynet til personvern, som Venstre alltid har betont, nå er i ferd med å viskes ut. Men jeg skal medgi at vi sliter med noen dilemmaer når det gjelder vernet om den personlige sfære i kriminalpolitikken, sier Eldbjørg Løwer.

Hun vil likevel ikke slutte seg til dem som nå krever at Venstre trekker seg ut av regjeringen, og hun forklarer det slik:

— Det kunne nok vært fristende å foreslå at partiet bør si takk for seg, men hvilken situasjon ville Venstre da ha vært i? Etter mitt skjønn er vi tross alt best tjent med å være med fortsatt, fremfor å friste en anonym opposisjonstilværelse i Stortinget.

— Jeg har sans for å ta ansvar, men samtidig må partiets statsråder være mer synlig. Når det er sagt, har jeg likevel ikke påstått at de gjør en dårlig jobb, fortsetter Løwer.

Taus Sponheim

Venstres tidligere stortingsrepresentanter, Hans Hammond Rossbach (1965-1981 på Stortinget) og Mons Espelid (1981-85) tar i dagens kronikk i Bergens Tidende til orde for at partiet bør trekke seg ut av regjeringen (side 27).

De mener at Venstre ligger med brukket rygg, og partiets profil er uklar. Skribentene refser også Lars Sponheim som landbruksminister, og hevder at han fører en politikk som er med på å «gjøre jord og landbruk til handelsvare på markedets betingelser.»

Venstres leder, statsråd Lars Sponheim, ønsker overfor Bergens Tidende ikke å kommentere synspunktene fra Rossbach og Espelid.

Sem-forhandler kritisk

Venstres tidligere nestleder Aud Folkestad fra Møre og Romsdal er på sin side kritisk til at partiet er med i regjeringen. Hun var også en av Venstres regjeringsforhandlere på Sem etter valget i 2001.

— Jeg er ikke overrasket over reaksjonene fra de to tidligere stortingsrepresentantene. Jeg var selv skeptisk til at vi skulle delta, rett og slett av frykt for at partiet ville forsvinne i samarbeidet. En del av de betenkelighetene jeg hadde har nok slått til. Dessuten har den sentrale partiledelsen i senere tid tatt for lite hensyn til det som rører seg lokalt i partirekkene.

— Men ville ikke Venstre tross alt tape mer på å gå ut av regjeringen?

— Nei, jeg tror ikke det, for det ville være en mulighet til å bygge partiet opp på nytt, sier Folkestad som ikke tar gjenvalg i høst. Hun er Venstres gruppeleder i fylkestinget i Møre og Romsdal.

- Dørum genierklært!

Lederen i Hordaland Venstre, Terje Breivik, mener at artikkelforfatterne forenkler noe av den virkeligheten Venstre befinner seg i. Mye av samfunnsutviklingen i Norge ville dessuten sett enda verre ut om Venstre ikke hadde vært en del av Bondevik-regjeringen, mener han.

Breivik nevner at media tegner et lite flatterende bilde av Odd Einar Dørums og Torild Skogsholms innsats. Det er tankevekkende, ettersom Dørum nærmest ble genierklært i forrige Bondevik-regjering!