— Det har ikke vært meningen vår å skremme kvinner til å ta abort fordi de har drukket et glass vin tidlig i svangerskapet, sier avdelingsdirektør Jens Guslund.

Det var i fjor høst direktoratet lanserte kampanjen «Alkoholfritt svangerskap» med blant annet helsides annonser i ukeblad og magasiner.

— Vi ønsket å formidle budskapet om at kvinner bør stoppe å drikke alkohol straks de oppdager at de er gravide, sier han.

Testet på gravide

Guslund opplyser at reklamekampanjen ble grundig testet på spesielle fokusgrupper før den ble lansert.

— I disse gruppene var det også flere gravide. Tilbakemeldingene vi fikk var positive, sier han.

Kampanjen har fått en gjennomgående positiv evaluering.

— Men vi fikk noen negative reaksjoner. Foruten brevet fra Gynekologiforeningen, kom det også negativ kritikk fra noen enkeltpersoner innen helsevesenet. Det er selvsagt reaksjoner som vi tar på alvor og som vi vil ta med i vurderingen når vi skal i gang med nye kampanjer, sier han.

Vil ha ny kampanje

Guslund understreker at direktoratet mener det er viktig å gi kvinner informasjon om at alkohol kan være skadelig for fosteret.

— I nyere forskning finnes mye god dokumentasjon på det. Poenget er at man ikke klarer å definere en nedre grense for når alkoholbruk er skadelig. Derfor anbefaler vi kvinner å være føre var og unngå alkohol når de er gravide. Det er best å slutte helt straks graviditeten er påvist, understreker han.

Helsedirektoratet vurderer å lansere en ny informasjonskampanje om alkoholskader knyttet til graviditet. Men ennå er det ikke tatt stilling til hvilken type kampanje dette skal være og hvordan den skal profileres.