• Hvis ikke arbeidsinnvandringen øker, blir det i hvert fall dårligere konjunkturer, mener Olaf H. Thommessen.

Venstres nestleder er overbevist om at Norge har alt å tjene på å bli mer velvillig stemt overfor folk som kommer hit for å få arbeid. Vi trenger simpelthen flere utlendinger for å opprettholde velferdsstaten.

Han er fascinert av den innvandringspolitikken Canada praktiserer, og grunngir det slik:

— Der får de slippe inn i landet for så å søke jobb. Det er jo det mest praktiske. Her til lands har vi dessverre en politikk som går ut på å hindre innvandring, for vi krever at nye landsmenn må ha skaffet seg jobb før de kommer hit. Det er ikke så lett å søke jobb fra Marokko!

Krevende eldrebølge

Selv om Thommessen slår til lyd for å øke arbeidsinnvandringen, betyr ikke det at han ønsker seg en helt fri innvandring. Venstrepolitikeren ser for seg at vi fortsatt bør ha visse kvoter.

— Er det de gode konjunkturene i norsk økonomi som gir grunn til økt innvandring?

— Uansett konjunkturene er vi på vei inn i en eldrebølge som vil kreve flere hender i arbeid. Det vil vi merke mer og mer i årene som kommer.

Dernest er det lett å konstatere at vi ville ikke fått den store den økonomiske vekst uten innvandringen. Entreprenørbransjen ville klappet sammen. Det er med andre ord god næringspolitikk å myke opp reglene for arbeidsinnvandring, sier han.

Snillisme?

Thommessen ser også innvandringspolitikk i et videre perspektiv:

— I tillegg til miljøproblemene vil migrasjon bli vår tids store utfordring. Vi må finne oss i at fattige mennesker bryter opp for å prøve å skaffe seg en bedre fremtid. Derfor er vi nødt til å ta mer hensyn til hva innvandrerne har behov for, uten at man skal bli beskyldt for snillisme.

— Ser du ikke et visst problem i at vi tapper en del land for arbeidskraft som de selv så sårt trenger for å utvikle et velferdssamfunn?

— Jo, og det gjelder ikke minst de nye EU-landene. Derfor må vi etter hvert bli mer åpne for arbeidsinnvandring fra for eksempel Afrika, sier nestlederen i Venstre.

Ender som ja-parti

Thommessen er også overbevist EU-tilhenger. Slik han vurderer stemningen i Venstre er partiet delt så å si på midten, og det er absolutt til å leve med.

Han er ikke det minste i tvil om at Venstre vil håndtere EU-spørsmålet på en måte som ikke vil splitte og ødelegge partiet. Det viste seg også for to år siden, da Venstre-landsmøtet hadde EU-saken på dagsordenen.

Men tiden arbeider for ja-folket, også i Venstre, slik han ser det:

— Det er viktig at Venstre blir et ja-parti, vel å merke på det riktige tidspunktet. Jeg er noe i tvil om vi har nådd det stadiet, og om tiden er inne til å sette inn støtet for EU-medlemskap nå. Men jeg tror ganske sikkert at Venstre ender som ja-parti. Selv innbitte nei-folk innser det.

— Hva tid tror du Norge blir medlem av EU?

— Ved neste utvidelsesrunde, og etter neste regjeringsskifte, mener Olaf H. Thommessen.

Jan M. Lillebø