— Da er det veldig tunge saker å jobbe med. Vi får lite av det vi krever inn i utlandet, sier informasjonssjef Tore Bratt i Statens Innkrevingssentral (SI).

SI har pr. dags dato 167 inndragningskrav mot personer i land utenfor Norden. Bratt har ikke oversikt over hvor mye utestående de har totalt i utlandet.

- Mangler adresser

124 av 167 personer har fått tildelt et fødselsnummer etter ankomst til Norge fordi de ikke har kunnet dokumentere sin identitet. Mange sendes ut etter kort tid.

— I mange av disse sakene har vi derfor heller ingen adresse, sier Bratt.

Et tredje problem er mangel på avtaler med myndigheter i andre land.

— Vi har avtaler med myndighetene i de nordiske landene, men ikke utenfor Norden. I noen tilfeller har vi brukt inkassobyråer, sier han.

Polen topper listen med 38 krav, mens Tyskland er på topp i kroner med tre millioner.

- Fikk hjem 1,6 mill.

— Det kan være vanskelig, men det går an å drive inn kriminelt utbytte i utlandet, sier statsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

Her er noen eksempler de siste årene:

  • En bedrageridømt nordmann sendte hjem en bil og en halv million kroner fra Luxembourg.
  • Staten fikk drevet inn 1,6 millioner kroner fra utlandet etter at en nordmann ble dømt for skatteunndragelse i Norge.
  • En konto med over 800.000 kroner i Sveits, tilhørende en nordmann domfelt for bedrageri, er frosset. Økokrim jobber nå med å få hjem pengene.Felles for disse sakene er at det er nordmenn som er domfelt.

- Kan få hjelp via Økokrim

Kavlie anbefaler norsk politi å søke bistand fra det såkalte Carin-nettverket i regi av Europol.

— Her er alle EU-landene med, samt en del land utenfor EU. I dette nettverket er det personer fra alle disse landene vi kan ta kontakt med og få hjelp, sier han.

Ifølge Kavlie kan de bistå med blant annet å forklare hva slags krav ulike land stiller til dokumentasjon: Hva slags rettsavgjørelser som trengs, hvem anmodningen skal sendes til, etc.

— Hvor vanskelig det er å få hjem verdier avhenger også av type kriminalitet. Et bedrageri med et konkret offer er lettere enn for eksempel utbytte fra narkotikaforbrytelser. Men det vil normalt ta tid å få utbyttet til Norge, sier han.

Politifolk som vil ha hjelp av Carin-nettverket, må gå via Økokrim, som har Norges representant.