Yvo de Boer møtte pressen for siste gang i København i ettermiddag, og markerte slutten på toppmøtet. Klimasjefen virket ved godt mot, men han var tydelig sliten og innrømmet at toppmøtet på ingen måte hadde levd opp til forventningene hans.

— Jeg hadde lenge tro på at København ville gi oss en juridisk forpliktende avtale. For cirka tre måneder siden skjønte jeg at dette kom til å bli for vanskelig, og skrudde ned forventningene. Men ikke engang disse forventningene ble innfridd, sier de Boer.

Tror på forpliktende avtale

Han mener likevel av erklæringen som kommer ut fra klimatoppmøtet er viktig.

— Selv om den juridiske avtalen uteble, er jeg ikke enig med de som hevder at dette møtet har vært en katastrofe. Flere land har snakket sammen og nærmet seg hverandre i prosessen. Vi er enige om to-gradersmålet, og har fått på plass mye av finansieringen. Politikerne har engasjert seg på en måte vi ikke har sett tidligere, sier de Boer.

Han understreker at det fremdeles er uklart hvem som skal bidra med hva i klimastøtten til utviklingslandene.

Nå vender de Boer blikket mot klimatoppmøtet i Mexico til neste år. På direkte spørsmål svarer han at han tror at det er fullt mulig å få til en juridisk bindende avtale der.

— Jeg tror på forpliktende avtale. Perioden for Kyoto nærmer seg slutten om ett år, og gjør det enda viktigere at vi få dette til. Jeg tror også at landene er villige til å gå inn for målet om 50 prosent kutt innen 2050, og 80 prosent kutt for i-landene. Men tiden ble for knapp i København, sier klimasjefen.

Hedegaard utslitt

En dansk journalist ville vite hvor det var blitt av den danske klimaminister Connie Hedegaard.

— Jeg vet ikke hvor hun er. Men jeg håper hun er hjemme på sofaen sin. Hedegaard er totalt utslitt. Hun har brukt ekstremt mye energi på dette toppmøtet, ikke bare de siste to ukene, men de siste to årene. Det har vært en fantastisk innsats fra hennes side, sier de Boer.

Klimasjefen avviser at han vurderer stillingen sin etter det som mange mener er et mislykket resultat av klimatoppmøtet.

— Hvis jeg hadde følt meg ansvarlig for alt som skjer ville jeg vært borte for lengst. Dessuten vil jeg heller gi meg når jeg er på topp, enn på bunn, sier han.